Ruszyła budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna

Pierwsze prace rozpoczęły się z dniem 1 lipca.W poniedziałek 6 lipca oficjalnego rozpoczęcia budowy dokonał minister Andrzej Adamczyk.

Już niedługo ruszą budowy w okolicach ul. Nałkowskiej i Nowowiejskiej.

W sierpniu tego roku ma zostać zamknięta ulica Nałkowskiej. Zostanie otwarta ponownie w październiku, kiedy z kolei drogowcy zablokują ulicą Nowowiejską. Za kilka tygodni pojawią się również utrudnienia w ruchu na ul. Szpaków. Zmiana organizacji ruchu na alei Armii Krajowej planowana jest od wiosny 2021 roku. Wtedy zamknięty zostanie jeden pas ruchu i ruszy budowa ronda. Rondo w Słąwięcicach ma być z kolei budowane w 2021 roku.

Będzie to trzecia nitka obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, po Alei Armii Krajowej oraz obwodnicy południowej. Jej budowa była planowana od wielu lat.

O ile ta pierwsza to bezpieczna droga dwujezdniowa, o tyle obwodnica południowa jest trasą jednojezdniową. W ciągu 10 lat doszło tam już do kilku poważnych, w tym śmiertelnych wypadków. Jak wyglądać będzie obwodnica północna?

– Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1) – informuje Szymon Piechowiak, zastępca dyrektora ds. komunikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Administracji. – Od tego skrzyżowania, czyli niemal połowy długości obwodnicy, będzie to droga o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.

Drogi w standardzie „2+1” są dużo bardziej bezpieczne od tych tradycyjnych jednojezdniowych. Jako pierwsi, 20 lat temu, zaczęli je budować Szwedzi. Pasy o przeciwnych kierunkach ruchu oddzielone są barierami ochronnymi. Celem jest poprawa warunków jazdy (dodatkowy, naprzemiennie występujący pas ułatwia wyprzedzanie) oraz poprawa bezpieczeństwa (centralna bariera lub stalowe liny praktycznie eliminują ryzyko zderzeń czołowych).

Ponadto na nowej obwodnicy wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Budowa pochłonie 270 milionów złotych i potrwa dwa lata. Trasa poprowadzi z os. Piastów do autostrady A4.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting