Jest nowa rada nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A.

O zmianach zdecydowało nadzwyczajne walne zgromadzenie właścicieli kędzierzyńskiej spółki, które odbyło się 22 kwietnia.

Na wtorek, 22 kwietnia, zwołane zostało nadzwyczajne walnego zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A. Podjęto decyzje dotyczące zmiany w radzie nadzorczej kędzierzyńskich „Azotów”. Odwołani zostali Artur Kamiński, Grzegorz Czajka, Adrian Czubak i Katarzyna Muszyńska.

Jednocześnie w skład nowej rady powołano: Pawła Bielskiego (przewodniczący), Aleksandra Bogdziewicza, Mirosława Ptasińskiego, Angelinę Sarotę i Rafała Smołę. W składzie rady pozostał Paweł Polański, który wybrany został z ramienia pracowników spółki. Pełni on funkcję sekretarza RN.

W najbliższym czasie rada nadzorcza wyłoni nowy skład zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting