Artur Maruszczak wybrany na starostę

Nowego szefa zarządu powiatu poparło 13 radnych.

Ziścił się najbardziej prawdopodobny scenariusz. W poniedziałkowym głosowaniu na pierwszym posiedzeniu rady powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego starostą wybrano Artura Maruszczaka. “Za” głosowało 13 radnych. Pięciu rajców było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się. Głosowanie było tajne.

Artur Maruszczak był naturalnym kandydatem na szefa zarządu powiatu po tym, jak dotychczasowy starosta Paweł Masełko zdecydował się objąć mandat posła po zmarłym parlamentarzyście Platformy Obywatelskiej Rajmundzie Millerze. Przez wiele ostatnich lat Artur Maruszczak był wiceprezydentem Kędzierzyna-Koźla do spraw inwestycyjnych.

Wicestarostą powiatu wybrany został Józef Gisman ze Śląskich Samorządowców, który tę funkcję pełni już od wielu lat. Jego poparło 17 z 20 obecnych na sali radnych. Na pozostałych członków zarządu powiatu wybrano Joannę Hariasz, Stanisława Węgrzyna oraz Mariana Wojciechowskiego. Dwaj ostatni pełnili te funkcje w minionej kadencji.

Przewodniczącym rady został z kolei Piotr Jahn, a jego zastępcami Jadwiga Mroczko i Danuta Wróbel. Powiatem rządzi koalicja KO-Sabiny Nowosielskiej oraz Śląscy Samorządowcy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting