KONTAKT

Redak­tor naczel­ny:

Leszek Stań­ski

Tel. 505 30 30 30

e-mail: redakcja@tygodnik7dni.pl

 

Redak­cja i biu­ro ogło­szeń:

47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le,

ul.Karola Miar­ki 2F

tel. 505 30 30 30

e-mail: redakcja@tygodnik7dni.pl

 

Protection Plugin made by Web Hosting