Rondo Milenijne ma zostać przebudowane

Inwestycja ma uprawnić komunikację w Kędzierzynie-Koźlu. – Dziś to tzw. wąskie gardło naszego miasta – podkreśla radny sejmiku Robert Węgrzyn.

Korki między Kędzierzynem a Koźlem pojawiają się w godzinach szczyty albo gdy dojdzie do wypadku lub innego zdarzenia drogowego w okolicy Ronda Milenijnego. – Dziś to tzw. wąskie gardło naszego miasta – podkreśla radny sejmiku wojewódzkiego Robert Węgrzyn (Platforma Obywatelska). – To skrzyżowanie trzeba przebudować, aby usprawnić ruch w tej części miasta.

Kilka dni temu w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zaprezentowano cztery warianty rozbudowy układu komunikacji drogowej wspomnianego ronda przygotowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Pokazano dwie wersje ronda turbinowego i dwie koncepcje budowy węzła typu WB, czyli połączenie dróg na różnych poziomach. Omówiono warianty zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.

“Biorąc pod uwagę dzisiejsze natężenie ruchu na drodze krajowej, koszty oraz możliwości realizacji tej inwestycji, rekomendowany jest wariant trzeci, który przewiduje budowę ronda turbinowego w miejscu dzisiejszego ronda, odciążenie tego ronda od ruchu tranzytowego poprzez przebieg drogi krajowej przy pomocy wiaduktu” – czytamy w oficjalnym komunikacie przygotowanym po spotkaniu przez ZDW.

Jak tłumaczy zarząd, rozwiązanie to pozwala pojazdom pokonać skrzyżowanie w sposób bezkolizyjny i umożliwiający odciążenie wlotów ronda, wpływając na jego wyższą sprawność ruchową.

“Pojazdy te zostały także odseparowane od ruchu pieszego i rowerowego przez co nie mają punktów kolizyjnych z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Zaproponowane rozwiązanie ogranicza straty czasu oraz skraca kolejki pojazdów przed rondem Milenijnym i przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu” – tłumaczy zarządca.

Z drugiej strony budowa dwupoziomowego skrzyżowania generuje większe koszty rozbudowy, wymaga ingerencji w odcinek długości 1 kilometra oraz tworzy dominantę na tle przyległego terenu. Analizy wykonane przez projektanta koncepcji potwierdzają wybór wariantu trzeciego jako optymalnego rozwiązania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości tego ronda.

Kolejnym etapem mającym na celu realizację inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy współpracy z Opolskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu, poza radnym radnym Robertem Węgrzynem udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting