Debata, II tura wyborów: Sabina Nowosielska i Marek Piasecki

21 kwietnia mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla przy urnach wyborczych zdecydują o tym, kto przez najbliższe 5 lat będzie pełnił urząd prezydenta miasta. Kandydaci odpowiadają na pytania o ich priorytety i rozwiązania najważniejszych problemów naszego miasta.

SABINA NOWOSIELSKA:

– Jakie będą Pani priorytety w najbliższej kadencji jeśli wyborcy powierzą Pani funkcję prezydenta miasta?

– Każde zadanie jest dla mnie priorytetowe. Wiele zadań jest rozpoczętych i zostaną dokończone w najbliższym latach. Kędzierzyn-Koźle dla mieszkańców to punkt mojego programu dotyczący zwiększenia dostępności mieszkań. Bezpieczne miasto – to zwiększenie sieci monitoringu miejskiego tak, by kamery były także w parkach, czy miejscach poza centrum. Kędzierzyn-Koźle drogowy, to inwestycje w drogi, chodniki, ścieżki rowerowe zwłaszcza łączące osiedle Piastów ze Sławięcicami. Kontynuacja budżetu obywatelskiego. Kontynuacja realizacji dopłat do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła, co jak widać po wynikach badań pyłów zawieszonych przynosi efekty. Kontynuacja wsparcia rozwoju biznesu, Pola Południowego, rozwój nowych terenów inwestycyjnych. Pozyskanie w najbliższym czasie spodziewanych pieniędzy zarówno unijnych jak i rządowych.

– Miasto systematycznie traci co roku około 700 mieszkańców. Jakie działania podejmie Pani, żeby zatrzymać lub odwrócić trend depopulacyjny?

– To jest bardzo poważny problem, który dotyka większość miast w całej Polsce. Podjęliśmy działania mające przeciwdziałać depopulacji sprowadzając do miasta nowych inwestorów, którzy w sumie oferują od 800 do nawet 2000 miejsc pracy. Dla osób chcących podjąć u nas pracę i zamieszkać na terenie naszego miasta będziemy oferować mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Ponad 220 mieszkań zostanie wybudowanych przy ulicy Jasnej oraz ulicy Karpackiej. Jestem przekonana, że wielu mieszkańców będzie chciało skorzystać z tej oferty, a młodzi którzy wyjechali na wyższe uczelnie będą chcieli do nas wrócić. Od 2019 roku oferujemy także naszym mieszkańcom mieszkania do remontu. Jest to ciekawa oferta z której już skorzystało 119 rodzin. Co ważne koszty remontu będzie można odliczyć od wykupu mieszkania. Uważam, że nowe miejsca pracy oraz mieszkania to są kluczowe działania mające zapobiec depopulacji w najbliższych latach.

– Jakie rozwiązania zamierza Pani podjąć w zakresie infrastruktury by usprawnić funkcjonowanie miasta?

– Aktualnie prowadzimy prace nad projektem budowy ronda w Koźlu przy stacji paliw Orlen. Rozwiązanie to zwiększy drożność tego skrzyżowania. Dodatkowo będzie zaprojektowana także ścieżka rowerowa aż do ulicy Dunikowskiego, a dalej do ulicy Wyspiańskiego przez krzyżówkę z ulicą Kłodnicką. W Kędzierzynie zaś będzie przebudowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Rondo Milenijne na turbinowe wraz z budową estakady w ciągu obwodnicy południowej. Jeśli chodzi o tę inwestycję jesteśmy gotowi na dofinansowanie do projektu przebudowy. Na pewno będziemy jak wspomniałam, stale zwiększać ilość ścieżek rowerowych. Dużą inwestycją będzie budowa łącznika do obwodnicy północnej, tak by transport ciężarowy z terenu Blachowni i Sławięcic nie musiał być kierowany przez osiedla mieszkaniowe.

MAREK PIASECKI:

– Jakie będą Pana priorytety w najbliższej kadencji jeśli wyborcy powierzą Panu funkcję prezydenta miasta?

– Priorytetem numer jeden jest uchwalenie programu przeciwdziałania depopulacji. Ze względu na rozległe miasto niezbędna jest optymalizacja tranportu miejskiego, tak by z roku na rok zmniejszało się zaangażowanie finansowe ze strony magistratu. Uważam, że miasto powinno stać się bardziej przyjazne przedsiębiorcom i to tym najmniejszym. Niższe podatki od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców oraz wsparcie w postaci większych dopłat do montażu instalacji fotowoltaicznych, tak by mogli konkurować z wielkimi sieciami. Znaczące zwiększenie dopłat do wymiany pieców węglowych na pompy ciepła, których instalacja jest coraz droższa, gdyż obejmuje nie tylko samą pompę, ale i całą kotłownię. Dzięki temu powietrze w mieście będzie naprawdę czyste. Priorytetem będzie dla mnie dbałość o zrównoważony rozwój każdego z osiedli, tak by komfort życia był wyrównany. Chcę także lepiej skomunikować ze sobą poszczególne przylegające do siebie osiedla pomiędzy którymi mieszkańcy bardzo często się przemieszczają, a czego często brakuje.

– Miasto systematycznie traci co roku około 700 mieszkańców. Jakie działania podejmie Pan, żeby zatrzymać lub odwrócić trend depopulacyjny?

– Chciałbym wdrożyć konkretny program przeciwdziałania depopulacji opierający się na systemie stypendialnym oraz ofercie mieszkaniowej. W ramach stypendiów miasto oferowałoby stypednia dla absolwentów naszych i nie tylko naszych gminnych szkół podejmujących naukę na wyższych uczelniach w zamian za zobowiązanie powrotu do miasta po skończonej nauce. Po powrocie ze studiów na absolwenta czekałaby oferta otrzymania bez zbędnych formalności mieszkania w zamian za zobowiązanie pracy i mieszkania na terenie naszej gminy przez określony czas. Taki program pozwoli nie tylko zatrzymać młodych mieszkańców naszego miasta, ale także aktywnie pozyskać młodych absolwentów szkół wyższych z innych miast. Co ważne, program może zagwarantować pozyskiwanie kadr o określonych specjalnościach, takich jak lekarze, inżynierowie, informatycy, czy też policjanci.

– Jakie rozwiązania zamierza Pan podjąć w zakresie infrastruktury by usprawnić funkcjonowanie miasta?

– Najważniejszymi zadaniami jakie należy zrealizować to przebudowa Ronda Milenijnego wraz z budową estakady. Budowa ronda na skrzyżówaniu alei Lisa i alei Jana Pawła II. Budowa łącznika do obwodnicy północnej. Budowa drogi alternatywnej do kozielskiego Portu tak, by ciężki transport omijał wąskie ulice Kłodnicy. Połączenie Kłodnicy z Pogorzelcem z rondem Pileckiego. Dostosowanie wiaduktów kolejowych w Kłodnicy nad ulicą Kłodnicką oraz wiaduktu w Azotach, tak by pojazdy mijały się bez tzw. mijanki. Oczywiście wiadukty są w gestii PKP, ale miasto może przecież partycypować w kosztach takich przedsięwzięć. Ważną kwestią jest także stałe zwiększanie ilości miejsc parkingowych, których po prostu w mieście brakuje. Chciałbym też zadbać o bezpieczeństwo pieszych poprzez instalację sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting