Członkowie mafii śmieciowej są już za kratkami

Śledczym udało się namierzyć domniemanych sprawców, którzy zorganizowali nielegalne składowiska chemicznych odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.

Chodzi o dwa miejsca w Koźlu-Porcie przy ul. Portowej 47a i Chełmońskiego, gdzie zwieziono ponad blisko tysiąc ton niebezpiecznych substancji. Śledztwo w tej sprawie powoli dobiega końca. Prowadzone jest ono przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, kierowanej przez podejrzanego Jacka Bałata, za którym wystawiono list gończy.

Grupa ta działała na terenie kilku śląskich miast. Jej członkowie wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie odpady, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska.

Kilka dni temu zatrzymano sześciu członków mafii śmieciowej którym zarzuca się udział w grupie i organizację nielegalnych miejsc porzucenia odpadów niebezpiecznych w Skarbimierzu Osiedlu i dwóch składowisk w Kędzierzynie – Koźlu.

Odpady zawierały substancje łatwopalne, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, stwarzające wysokie zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Mało tego, zawierały one szereg związków organicznych o właściwościach wywołujących nowotwory lub zwiększających zachorowalność na nie, mogących spowodować mutację tj. trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału genetycznego

Substancje te składowane były w beczkach o poj. 200 l i pojemnikach typu „Mauser” o poj. 1000 l, ułożonych w sposób warstwowy, co powodowało ich przewracanie się oraz wylewanie ich zawartości. Jak podkreśla Prokuratura Rejonowa w Katowicach proceder był tak niebezpieczny, że mógł zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób i spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Przewidywany łączny koszt utylizacji odpadów niebezpiecznych ze wszystkich nielegalnych składowisk ujawnionych w śledztwie wynosić będzie około 200 milionów złotych.

Wobec wszystkich zatrzymanych osób sąd, na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Aktualnie śledztwo prowadzone jest w sumie przeciwko 43 podejrzanym, którym zarzuca się popełnienie przestępstw z art. 258 par. 1 kk, art. 183 par. k.k. i inne. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting