Związek Powiatów Polskich przyjął szereg kluczowych uchwał

Edukacja, służba zdrowia, finanse i wiele innych zagadnień omawianych było na Walnym Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich w Wiśle.

Podjęto szereg kluczowych uchwał, które mają wpływ na funkcjonowanie samorządów, szczególnie powiatów. W ostatnim roku ZPP przeanalizowało 600 projektów aktów prawnych, przygotowano 133 szczegółowe opinie prawne. Związek Powiatów Polskich skupia dziś 305 samorządów powiatowych i jest najprężniejszą tego typu organizacją w kraju, mającą wpływ na wiele spraw dotyczących nas wszystkich. Powiat kędzierzyńsko-kozielski reprezentował starosta Paweł Masełko wraz z innymi samorządowcami z Opolszczyzny.
Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski. Uczestnicy zgromadzenia rozpoczęli obrady minutą ciszy, by w ten sposób uczcić kolegów, samorządowców, którzy odeszli w ostatnim roku.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Zgromadzenie Ogólne ZPP w tym roku odbywało się na ziemi cieszyńskiej, dlatego jako pierwszy głos zabrał Starosta Cieszyński, Mieczysław Szczurek. Podkreślił niezwykle zróżnicowanie ziemi cieszyńskiej, jeśli chodzi o kulturę i wyznania. – Mimo różnorodność przestrzennej, wyznaniowej i kulturalnej, przez stulecia nauczyliśmy się współpracować, żyć koło siebie i wzajemnie się szanować. Życzę nam wszystkim takich właśnie obrad – w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia – powiedział.
Głos zabrał również Senator RP a także Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz. Podziękował za dobrą współpracę pomiędzy korporacjami samorządowymi. – Cenimy sobie Państwa ekspertów, Państwa opracowania, z których korzystamy. Chcę apelować o jak najściślejszą integrację, bo jesteśmy w punkcie zwrotnym samorządności w Polsce – mówił. Zapewnił też o dobrej atmosferze dla samorządów, jaka panuje w Senacie. Zaznaczył, jak ważna jest integracja samorządów i wspólne występowanie o dobro nas wszystkich. – Apeluję o to, żebyśmy wystąpili w obronie samorządów – podsumował.

Po raz drugi w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął dr Theophil Gallo, Starosta Powiatu Saarpfal, który w tym roku reprezentował podczas zgromadzenia Związek Powiatów Niemieckich. Zapowiedział współpracę w zakresie rejonów biosfery. Podkreślił jak ważne jest utrzymywanie zbudowanych już mostów między państwami, niezależnie od klimatu politycznego w Europie i na świecie. Mówił o tym, jak ważne jest utrzymywanie wzajemnych relacji dla Związku Powiatów Niemieckich. Zaproponował utworzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej.

W Zgromadzeniu Ogólnym udział wzięli również przedstawiciele samorządów z Ukrainy. Zwrócili się do Związku Powiatów Polskich z podziękowaniem za pomoc i wsparcie.
Podczas obrad został odczytany list od Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zapewnił w nim, że PSL dostrzega ogromne znaczenie samorządu powiatowego dla rozwoju ojczyzny. – Zapewniam, że robimy wszystko co możliwe, by obronić polski samorząd przed próbami jego destabilizacji i ograniczenia roli w państwie – napisał szef PSL. Wyraził sprzeciw wobec prób powszechnej centralizacji.

Z kolei Dyrektor Biura ZPP odczytał list przesłany przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Podkreśliła rolę samorządów w rozwoju kraju. – Z każdym dniem miasta, miasteczka i wsie stają się piękniejsze, a życie w nich bardziej dogodne dla mieszkańców. Duża w tym zasługa przemyślanych decyzji, kreatywności i zrealizowanych ambitnych planów a także otwartości na potrzeby społeczne. Lepsze i głębsze zrozumienie potrzeb przez władze samorządowe przekłada się na wiele cennych przedsięwzięć – również wśród powiatowych i gminnych wspólnot rośnie duma z własnych korzeni oraz miejsca urodzenia – napisała.

Wystąpienie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ZPP przesłał w formie wideo również Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Podkreślił jak ważna dla Senatu RP jest idea samorządności pojmowana jako jeden z filarów demokratycznego państwa. Podkreślił, że samorząd to przede wszystkim wspólnota ludzi. – Choć każdy powiat jest inny, to dziś stają one przed takimi samymi wyzwaniami i napotykają podobne problemy. Nieoceniona jest więc możliwość współpracy. Związek Powiatów Polskich od ponad 20 lat propaguje ideę samorządności i wspiera swoich członków w działaniach na rzecz rozwoju i promocji ich powiatów – mówił. Z całą mocą podkreślił, że Senat jest po stronie samorządów. – Będziemy was strzec, wspierać i pomagać wam – zapewnił.

O tym, jak ważny jest szacunek dla prac samorządów mówił były Prezes Zarządu ZPP, Kazimierz Kotowski. – Dzisiaj w imieniu trójki prezesów-seniorów dziękujemy za lata współpracy, za zaangażowanie, dziękujemy za wysiłek. Jesteśmy przekonani, że będziecie dalej dbać o to, by samorządność pozostała w samorządzie i by samorząd był partnerem administracji rządowej – mówił.

Sytuacja szpitali w Polsce

Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówił, że widoczne zaczynają być efekty wspólnej pracy i prowadzonych rozmów. Zwrócił uwagę jak trudno jest rozmawiać, gdy mówi się o pieniądzach. – Nie ma jakości bez środków finansowych – podkreślił. Zaznaczył jednak, że zdrowie jest dziedziną, która nie ma ceny.

Przyjęte uchwały

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZPP z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przedstawił założenia do programu działania związku za rok 2021. Głównym obszarem działania pozostanie reprezentowanie interesów powiatów we wszystkich miejscach, w których przesądzane są kwestie prawne bądź finansowe związane z funkcjonowaniem powiatów. ZPP będzie podejmować kwestie związane z finansami samorządu terytorialnego, przepisami dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej a także w obszarze edukacji. ZPP będzie monitorował również inne kwestie, jak choćby publiczny transport zbiorowy, prawo budowlane. W dalszym ciągu będzie kształtowana wspólna polityka powiatów. Kontynuowana będzie rola doradcza i szkoleniowa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyły się też wybory uzupełniające. Nową członkinią Zarządu ZPP została Joanna Potocka-Rak, Starosta Ciechanowska, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting