Wielki finał projektu „Dugnad”

Przez ponad trzy lata zmieniał oblicze naszego miasta. Sprawił, że mieszkańcy lepiej się poznali i zintegrowali. Jego zasługą jest także to, że Dom Kultury „Chemik” został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w byłym budynku PSP nr 6 przy ul. Stalmacha powstaje „Centrum Współpracy” i mieszkania ze wsparciem dla seniorów. Wszystko dzięki projektowi „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”.

Gmina kończy właśnie realizację dużego przedsięwzięcia współfinansowanego z tzw. funduszy norweskich. Kędzierzyn-Koźle na wszystkie swoje działania pozyskał blisko 19 milionów złotych. Nasz samorząd – jako jedyny na Opolszczyźnie – znalazł się w gronie zaledwie 29 miast w Polsce, do których trafiły pieniądze przekazane przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię na zadania związane z rozwojem i integracją społeczną.

Wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia podsumowano podczas konferencji połączonej z panelami dyskusyjnymi oraz podziękowaniami dla realizatorów projektu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, władze Kędzierzyna-Koźla, radni sejmiku województwa, radni miasta, starostowie, burmistrzowie i wójtowie zaprzyjaźnionych samorządów oraz zaproszeni goście. Konferencje poprzedził Study Tour, podczas którego zaprezentowano sztandarowe inwestycje oraz jedne z wielu warsztatów rękodzielniczych.

Ze wszystkimi działaniami wdrożonymi w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu” można zapoznać się za pośrednictwem specjalnie przygotowanej publikacji pt. „Słownik Dugnad”. Ebook oraz audiobook są dostępne za pośrednictwem strony: www.slownikdugnad.kedzierzynkozle.pl.

Konferencja podsumowująca została zorganizowana w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting