Ta inwestycja odmieniła produkcję nawozów

40 lat temu Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” zanotowały technologiczny skok, którego owoce zbierane były przez kolejne dekady.

W 1978 roku „kędzierzyńska fabryka urodzaju”, jak ówczesna prasa określała ZAK, zrealizowała unikatową w skali europejskiej inwestycję w Wydziale Amoniaku. Uruchomiono wtedy wytwórnię gazu syntezowego opartą na technologii ciśnieniowego półspalania gazu ziemnego. Mimo że gospodarcze sukcesy były wtedy szumnie nagłaśniane, informacje o zmianie bazy surowcowej, najważniejszej inwestycji lat 70. w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn”, nie zostały odnotowane w takiej skali, na jaką zasługiwały.

Po czterdziestu latach znaczenie tamtych wydarzeń wciąż jest jednak doceniane, czego wyrazem było zorganizowane kilka dni temu uroczyste seminarium poświęcone jubileuszowi „Zmiany Bazy Surowcowej”. Inwestycja zrealizowana w 1978 roku w obszarze Wydziału Amoniaku była z wielu względów przełomowa dla produkcji kędzierzyńskich zakładów.

Stanowiła olbrzymi krok w kierunku poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, wskaźników zużycia surowców i mediów energetycznych oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Ponadto uruchomienie „Zmiany Bazy Surowcowej” umożliwiło wycofanie przestarzałych instalacji produkcyjnych, wchodzących w skład ciągu koksowego.

Technologiczna idea procesu półspalania powstała dzięki specjalistom ówczesnych Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”. Kadra zapewniła również nadzór inwestycyjny i miała znaczący udział w robotach budowlano – montażowych. Za projektowanie instalacji odpowiadało Biuro Projektowo-Konstrukcyjne, stanowiące w tamtych czasach integralną część zakładów. W rozruchu technologicznym, razem z służbami zakładowymi, brali udział przedstawiciele Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, Zakładów Azotowych Puławy i Zakładów Azotowych Tarnów, czyli firm wchodzących dziś wraz z kędzierzyńską spółką w skład Grupy Azoty – czempiona polskiej chemii.

We wspomnianym seminarium naukowym, ale i sentymentalnym spotkaniu, wzięły udział m.in. osoby zaangażowane w opracowanie i wdrożenie technologii, przedstawiciele partnera merytorycznego wydarzenia – SITPChem, na czele z prezesem Jerzym Klimczakiem, członkowie zarządu Grupy Azoty – Witold Szczypiński i Artur Kopeć, oraz Zbigniew Paprocki z rady nadzorczej Grupy Azoty.

Podczas seminarium o modernizacji ciągu amoniakalnego, przełomie w wytwarzaniu wodoru i amoniaku oraz bezpieczeństwie procesów produkcyjnych mówili pracownicy Grupy Azoty ZAK S.A. Bartosz Moszowski, Damian Wijatyk i Sebastian Golonka.

O efektywnym modelu współpracy nauki z przemysłem przentację przedstawił prof. Cezary Możeński z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Prezentację o rynku amoniaku omówiła Katarzyna Ruczka z Grupy Azoty ZAK S.A. Zaś o uruchamianiu zmiany bazy wspominali: Zdzisława Reterska, Grzegorz Gawor, Józef Pietroński i Henryk Nawrot. Po seminarium uczestnicy mieli okazję odwiedzić zakład i zobaczyć, jak obecnie wygląda Wydział Amoniaku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting