Problemy i potrzeby seniorów muszą być zauważane

Kędzierzyn-Koźle stawiany jest za wzór polityki senioralnej w całej Polsce.

Nasze miasto należy do jednych z najszybciej starzejących się w regionie. Dlatego władze gminy od lat kładą nacisk na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów seniorów. Dzięki wielu wprowadzonym rozwiązaniom stawiane jest nawet za wzór polityki senioralnej w całej Polsce.

Potwierdziła to ogólnopolska konferencja pn. „Akceptować starość – organizacja usług dla osób starszych”, którą zorganizowano przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich. W debacie wzięli udział eksperci m.in. z Włocławka, Opola, Jarocina, Ujazdu czy Strzelec Opolskich. Dzięki transmisji on-line w spotkaniu uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego kraju i było ono dostępne, także dla osób niesłyszących dzięki tłumaczeniu na język migowy.

– Prowadzona dyskusja poświęcona była m.in. technikom badania potrzeb osób starszych, wykorzystaniu nowoczesnych technologii, uwarunkowaniom pogodzenia potrzeb seniorów z możliwościami miasta. Rozmawiano także o roli opiekunów nieformalnych, rzadko uwzględnianych w politykach społecznych samorządów – informuje Piotr Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Druga część konferencji poświęcona była rozwiązaniom funkcjonującym w Kędzierzynie-Koźlu. Zebrani wysłuchali, jakie programy i projekty realizowane są w aż pięciu naszych domach dziennego pobytu oraz jak aktywizują one seniorów poprzez udział w warsztatach, szkoleniach czy spotkaniach integracyjnych.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85 proc. ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15 proc. z budżetu państwa w ramach Programu “Rozwój Lokalny”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting