Powiat opracował system wsparcia zawodowego. Teraz kopiuje go cała Polska.

Rozwiązania opracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego stało się inspiracją dla wielu samorządów, szkół i organizacji w kraju.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski od wielu już lat bardzo mocno stawia na szkolnictwo zawodowe, a konkretnie na jego skuteczność. Chodzi o to, aby nie “produkować” absolwentów, którzy nie będą mieli ofert pracy w wyuczonym fachu.

– W ramach opracowanego systemu centrum współpracuje ze wszystkimi szkołami podstawowymi i średnimi w powiecie, dzięki czemu ujednolicamy kształcenie i wspólnie wyznaczmy cele, przeprowadzamy badania, co zwiększa efektywność doradztwa – mówi dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego, który jest członkiem Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET.

System wsparcia zawodowego stworzony w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim jest wdrażany w całym kraju. Mówiono o tym podczas tegorocznego Forum Edukacji Zawodowej, które odbyło się w Warszawie. Tematem przewodnim były „Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej”.

– Jednym z elementów opracowanego systemu jest współpraca z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, na tym polu mocno stawiamy na rozwój młodego człowieka już od szkoły podstawowej, z uwagą przyglądamy się rynkowi pracy i staramy się szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość – dodaje Ireneusz Wiśniewski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting