Tani węgiel dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Są szczegóły

Do mieszkańców trafi on za pośrednictwem spółki SAM-BUD-ROL z Gogolina, z którą gmina podpisała porozumienie. Jest zapewnienie, że jego cena wyniesie nie więcej niż 2 tysiące złotych brutto za tonę.

Kryzys energetyczny wymusił na rządzie podjęcie nadzwyczajnych działań związanych z dostarczeniem mieszkańcom opału w cenie, którą są w stanie unieść domowe budżety. W akcję zaangażowały się samorządy, w tym gmina Kędzierzyn-Koźle. – Do tej pory do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 300 wniosków gospodarstw domowych z terenu Kędzierzyna-Koźla o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla – poinformował Piotr Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. – Do mieszkańców trafi on za pośrednictwem spółki SAM-BUD-ROL z Gogolina, z którą gmina podpisała porozumienie, zawierające zapewnienie iż cena tego paliwa stałego wyniesie nie więcej niż 2 tysiące złotych brutto za tonę, a do dystrybucji zostaną zaangażowani jako podwykonawcy również przedsiębiorcy prowadzący składy węglowe w naszym mieście.

Zainteresowani mieszkańcy w pierwszym kroku muszą otrzymać zaświadczenie, że są uprawnieni do zakupu takiego węgla. Wniosek o jego wydanie można składać pisemnie pocztą, mailem lub osobiście w kozielskim magistracie. Informacji dodatkowych udziela Kierownik Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr 137), tel.77 40 50 339, e-mail: dg@kedzierzynkozle.pl. Odpowiedni druk można pobrać za pośrednictwem strony urzędu miasta.

Drugim krokiem jest zgłoszeniem się do firmy SAM-BUD-ROL, która przyjmuje od mieszkańców drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemną zamówienia określające rodzaj węgla (orzech, ekogorszek, groszek), sposób transportu (odbiór własny lub zlecony) oraz tonaż. Wzór zamówienia oraz dokładną instrukcję postępowania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kozielskiego magistratu.

Przypominamy, że spółka SAM-BUD-ROL z Gogolina jest podmiotem prowadzącym sprzedaż paliwa w preferencyjnej cenie na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle ponieważ jako pierwsza zgłosiła wolę przystąpienia do realizacji tego zadania, a obowiązująca ustawa przewiduje jego powierzenie tylko podmiotowi który pierwszy o to wystąpił. Zainteresowanie prowadzeniem preferencyjnej sprzedaży były również dwie inne firmy: Usługi Transportowe Handel Import-Eksport Arnold Hall z Landzmierza (posiadająca własny skład na terenie Kędzierzyna-Koźla), która złożyła zgłoszenie jako druga oraz X-Comfort Mateusz Dymski z Bydgoszczy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting