Kędzierzyńskie granulki urodzaju są najlepsze w Europie

Salmag® i ZAKsan® to sztandarowe produkty Grupy Azoty ZAK S.A. Powstają na instalacji granulacji mechanicznej, która obchodzi właśnie 30-lecie swego funkcjonowania. O jej tajnikach opowiedział nam Henryk Sterkowicz, kierownik Wydziału Saletrzaku w Grupie Azoty ZAK S.A.

fot. (5) Grupa Azoty ZAK S.A.

W latach osiemdziesiątych w Grupie Azoty ZAK S.A. podjęto prace nad mechanicznym sposobem granulacji nawozów saletrzanych. W ich efekcie w 1987 r. oddano do użytku instalację granulacji mechanicznej – Saletrzak III o wydajności 1000 ton/dobę w produkcji Salmagu®. Drugą instalację granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych – Saletrzak IV (1200 ton/dobę) uruchomiono w 1998 r. Obecnie zakłady dysponują ciągiem technologicznym produkcji nawozów saletrzanych o bardzo wysokim poziomie technicznym. Od czasu budowy w instalacji wprowadzono szereg usprawnień i rozwiązań technicznych wynikających z doświadczeń eksploatacyjnych. Uzyskano wysoką jakość wytwarzanych produktów, czego przykładem jest sprzedaż licencji mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych podmiotom krajowym oraz zagranicznym (w tym puławskiej i tarnowskiej spółce Grupy Azoty). Proces mechanicznej granulacji nawozów prowadzi się w granulatorze dwuwałowym, do którego wprowadza się stop azotanu amonu (o stężeniu ok. 94 % i temperaturze 128-135oC) i mączkę wypełniacza mineralnego. Równocześnie z surowcami doprowadza się do granulatora nawrót z sortowni (tj. rozdrobnione nadziarno, podziarno, pył z cyklonów i filtra workowego). W granulatorze dwuwałowym strumienie te zostają ze sobą wymieszane, tworząc granule nawozu. Plastyczne, nieregularne granulki są kierowane przesypem do bębna granulacyjnego, gdzie zostają zaokrąglone i utwardzone. Granulat z bębna granulacyjnego kierowany jest do suszarki bębnowej, gdzie jest poddany procesowi suszenia i częściowego wychłodzenia powietrzem powrotnym podanym z chłodziarki fluidalnej oraz zasysanym przez przesypy. Po suszarce granulat rozdzielany jest przez kosz suszarki (rodzaj sita) na dwa strumienie. Materiał o średnicy powyżej 25 mm kierowany jest do kruszarki, gdzie poddawany jest rozdrobnieniu, po czym podawany jest do przenośnika kubełkowego. Drugi strumień zsypuje się bezpośrednio do przenośnika kubełkowego. Z przenośnika kubełkowego granulat kierowany jest do stacji sit, gdzie od frakcji właściwej (2-5 mm) oddzielane jest nadziarno i podziarno. Podziarno i pokruszone w łamaczach nadziarno, pył z filtra workowego i cyklonów odpylających powietrze po suszarce i chłodziarce, zawracane są przenośnikiem taśmowym jako nawrót do granulatora dwuwałowego. Z sit, frakcja właściwa produktu, poprzez rynnę i przenośnik taśmowy, kierowana jest do dwustopniowej chłodziarki fluidalnej. Wychłodzony produkt poddawany jest następnie kondycjonowaniu środkiem przeciwzbryleniowym. Proces ten prowadzi się w obrotowym bębnie, gdzie przesypujący się produkt zostaje pokryty gorącym środkiem przeciwzbryleniowym. Po opuszczeniu bębna gotowy produkt, poprzez szereg przenośników taśmowych, kierowany jest do magazynu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting