Grupa Azoty ZAK S.A. z nowym kondensatorem niskociśnieniowym

Na instalacji kwasu azotowego TK V w Grupie Azoty ZAK S.A. kosztem blisko 6 mln zł wymieniony został niskociśnieniowy kondensator E-109.

Aparat ten służy do schładzania tlenków azotu oraz odseparowania kwaśnego kondensatu. Mierzy 12 m i waży ok. 39 ton.

– W nowym modelu materiał niektórych elementów zmieniono ze stali zwykłej na kwasoodporną. Pozwoli to na zwiększenie niezawodności pracy instalacji, poziomu bezpieczeństwa produkcji oraz załogi – podkreśla Paweł Stańczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Przypomnijmy, że w 2010 roku w ówczesnym ZAK S.A. uruchomiono jedną z największych inwestycji polskiej branży chemicznej w tym okresie – instalację produkcji kwasu azotowego TKV. Pierwszy litr kwasu został wyprodukowany 29 grudnia 2010 roku o godzinie 13: 18.

Powstała ona kosztem ponad 300 mln zł i zastąpiła przestarzałą technologicznie, blisko pięćdziesięcioletnią instalację produkcji kwasu azotowego TKI. Wydajność instalacji zaplanowano na 900 ton kwasu na dobę. Wydarzenie to miało znaczący wpływ na charakter zakładowej produkcji, wzmacniając jej proekologiczny wymiar poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Przede wszystkim jednak umożliwiło zachowanie ciągłości produkcji nawozów na niezmienionym poziomie, do dziś stanowiących filar rozwoju spółki. Pomogło w pozyskiwaniu nowych rozwiązań technologicznych oraz obniżenie wskaźników surowców i mediów energetycznych.
Budowa instalacji kwasu azotowego TKV to pierwszy projekt inwestycyjny, realizowany w Grupie Azoty ZAK S.A. z udziałem funduszy europejskich.

Cechą wizualną wyróżniającą instalację na zakładzie jest bryła budynku sterowni. Ultranowoczesna i przykuwająca wzrok jest wizytówką instalacji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting