Grupa Azoty ZAK S.A. poradziła sobie finansowo w trudnym roku

Spółka zanotowała zysk w wysokości 491 milionów złotych za 2022 roku. Wyzwaniem był m.in. wybuch wojny.

Grupa Azoty ZAK S.A. to jedna z najlepiej zarządzanych spółek Skarbu Państwa o czym świadczą jej bardzo dobre wyniki finansowe za poprzednie lata. Miniony rok był jednak bardzo trudny, m.in. z powodu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Spółka przedstawiła właśnie wyniki finansowe za zeszły rok.

Cały rok 2022 grupa kapitałowa Grupy Azoty ZAK S.A. zamknęła zyskiem w wysokości 491 mln zł i przychodami na poziomie 4,7 mld zł, przy wyniku EBITDA wynoszącym 699 mln zł i marży EBIDTA na poziomie 14,9 proc..

Jak czytamy w komunikacie prasowym kluczowym czynnikiem determinującym uzyskane w 2022 roku wyniki finansowe była wspomniana zbrojna agresja Rosji na Ukrainę i jej następstwa. “Rekordowe ceny gazu ziemnego doprowadziły do znacznego obniżenia rentowności produkcji w drugim półroczu, w obu kluczowych Segmentach działalności spółki” – podała Grupa Azoty ZAK S.A.

W związku z brakiem możliwości przełożenia cen gazu na cenę produktu finalnego, w III kwartale podjęto decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji w obszarze Segmentu Agro. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę Segment Oxoplast utracił kluczowy kontrakt na dostawę propylenu, głównego surowca do produkcji. Sytuacja geopolityczna stała się determinantem braku realizacji planu sprzedaży Segmentu Oxoplast w ujęciu ilościowym. Rekordowe poziomy osiągały ceny surowców energetycznych. Ponadto Spółka zmagała się ze skutkami inflacji oraz rosnącymi kosztami stałymi w działalności operacyjnej.

– Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę były odczuwalne w obu kluczowych segmentach produktowych Grupy Azoty ZAK S.A. Segment Oxoplast z dnia na dzień stanął przed wyzwaniem zabezpieczenia głównego surowca do produkcji, co udało się dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki krótkoterminowego planowania operacyjnego – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Jak tłumaczy Grzegorczyk, z uwagi na “postój remontowy i obowiązującą siłę wyższą, instalacje segmentu były zatrzymane przez okres trzech miesięcy”.

– W Segmencie Agro zdecydowano o czasowym ograniczeniu produkcji, co stanowiło odpowiedź na istotny wzrost cen gazu ziemnego. Mimo odciążeń instalacji osiągnięty przychód jest wyższy niż zaplanowany. Obawy o dostępność podstawowego surowca oraz ograniczenia podaży na rynku doprowadziły do wzrostu cen produktów nawozowych, a nadwyżki finansowe wypracowane w I półroczu pozwoliły na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników pomimo pogorszenia się sytuacji rynkowej w II półroczu 2022 roku. Nasza spółka podjęła odpowiednie działania w niezwykle trudnych, bezprecedensowych warunkach, wykorzystując dywersyfikację biznesu – podsumowuje prezes.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting