W Grupie Azoty ZAK S.A. wyłoniono liderów bezpieczeństwa

Po okresie pandemii Grupa Azoty ZAK powróciła do tradycji nagradzania pracowników i wydziałów produkcyjnych, wyróżniających się postawami w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa i środowiska pracy.

Wyróżnienia Grupy Azoty ZAK są elementem projektu „Zero wypadków”. Przyznawane są w trzech kategoriach: Lider Bezpieczeństwa (dla kadry kierowniczej), Mistrz – Organizator Bezpiecznej Pracy (dla kadry mistrzowskiej) oraz Wydział Bezpiecznej Pracy (dla komórek organizacyjnych).

W ostatnich latach realizacja projektu została zawieszona z uwagi na pandemię COVID-19. 4 kwietnia 2023 r. kędzierzyńska spółka powróciła do wieloletniej tradycji, nagradzając następujące osoby i komórki organizacyjne za działania w roku 2022:

LIDER BEZPIECZEŃSTWA:

I miejsce – Krzysztof Wieja (kierownik Wydziału Gazu Syntezowego),
II miejsce – Paweł Polański (kierownik Wydziału Aldehydów),
III miejsce – Tomasz Zawiślak (kierownik Wydziału Przygotowania Wody, Oczyszczalni i Kanalizacji).

MISTRZ – ORGANIZATOR BEZPIECZNEJ PRACY:

I miejsce – Marcin Rak (starszy mistrz w Wydziale Kwasu Azotowego),
II miejsce – Krzysztof Krzysik (mistrz w Wydziale Kwasu Azotowego),
III miejsce – Monika Wit (mistrz w Laboratorium Estrów i Mocznika).

WYDZIAŁ BEZPIECZNEJ PRACY:

I miejsce – Wydział Aldehydów,
II miejsce – Wydział Sieci,
III miejsce – Wydział Przygotowania Wody, Oczyszczalni i Kanalizacji.

W imieniu komisji konkursowej nagrody wręczyli Andrzej Czebatul, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Marcin Trochimowicz, kierownik Działu BHP. – Z uwagi na specyfikę pracy w zakładach przemysłowych, aktualna pozostaje potrzeba promowania bezpiecznych zachowań i poszerzania świadomości pracowników w tym zakresie. Co roku podnosimy poprzeczkę, wdrażając nowe, coraz lepsze standardy – zwracał się do laureatów Andrzej Czebatul. – Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymaga stałej uwagi i pracy, statystyki wskazują, że dobry stan w Grupie Azoty ZAK jest utrzymywany. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu ponownie będziemy świadkami zaciętej rywalizacji i dużego zaangażowania pracowników – dodał Marcin Trochimowicz.

Osoby nagrodzone w kategoriach indywidualnych otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne. Tradycyjną już nagrodą dla najbezpieczniejszych wydziałów są środki na organizację spotkania integracyjnego.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting