Akcjonariusze kędzierzyńskich „Azotów” dostaną dywidendę

Jej wartość ustalono na kwotę 3,45 złotych brutto za jedną akcję. Wypłatę przewidziano na 20 lipca.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie Grupa Azoty ma przed sobą spore wyzwania związane z rosnącymi kosztami działalności, na które wpływały i wpływają między innymi niestabilne ceny gazu. Mimo to udziałowcy koncernu się czuć bezpieczni, jeśli chodzi o swoje aktywa. Dotyczy to także udziałów w kędzierzyńskiej spółce, która w zeszłym roku wypracowała zysk.
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. poinformował, że walne zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2022 w wysokości 3,45 zł brutto na jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 30 czerwca, z kolei dzień wypłaty dywidendy to 20 lipca 2023.

„Informujemy, iż akcjonariuszom, którzy zostali ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. i złożyli dyspozycję wypłaty dywidendy, dywidenda za 2022 r. zostanie wypłacona zgodnie ze zdefiniowanym sposobem wypłaty” – czytamy w oficjalnym komunikacie spółki.

Spółka podkreśla, że od 1 marca 2021 r. za jej akcjonariusza jest uważana osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. Osoby, które nie dokonały ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy lub chcą zgłosić spadek prosimy o kontakt mailowy na adres rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl lub pod numer tel. +48 126 292 411 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10: 00 – 17: 00 w celu uzyskania informacji o wykazaniu praw z akcji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting