Sabina Nowosielska nie musi się obawiać o poparcie rajców

687

Za udzieleniem absolutorium prezydent Kędzierzyna-Koźla głosowało 14 z 23 radnych. To daje jej duży komfort rządzenia na najbliższe miesiące.

Podczas czwartkowej, bardzo długiej sesji rady miasta, głosowano nad wotum zaufania dla prezydent Sabiny Nowosielskiej oraz nad absolutorium za wykonanie budżetu. Za wotum było 13 z 23 radnych, a decyzję o przyznaniu absolutorium podjęło 14 samorządowców.

Wcześniej projekt uchwały o nieudzieleniu absolutorium przyjęła komisja rewizyjna, a za powód uznała – jej zdaniem – zbyt drogie inwestycje. Radni koalicji nie podzielili jednak tych argumentów i poparli Sabinę Nowosielską.

Wcześniej zrobiła to także Regionalna Izba Obrachunkowa, która co prawda nie odebrała prawa komisji rewizyjnej do własnej oceny sposobu przeprowadzania inwestycji, ale podkreśliła, że absolutorium to ocena wykonania budżetu. „Dokonując oceny wykonania budżetu, rada winna to czynić w sposób kompleksowy, odnosząc się do budżetu jako całości. Nie może natomiast przy ocenie wykonania budżetu koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach” – napisała w oficjalnym stanowisku RIO.

Wynik głosowania ma także bardzo istotne znaczenie dla tego, jak będzie wyglądała praca samorządu kędzierzyńsko-kozielskiego w najbliższych miesiącach. W poprzednich kadencjach dochodziło bowiem do sytuacji w której większość radnych sprzeciwiała się pomysłom prezydenta.

Sabina Nowosielska dostała jasny i czytelny sygnał, że może liczyć na stabilną większość rady. Aby stało się inaczej do opozycji musiałoby dołączyć aż trzech radnych koalicji, co wydaje się na chwilę obecną bardzo mało prawdopodobne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting