Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla w ramach działań „Wszystkich Świętych”, jak co roku będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego oraz osób odwiedzających groby. W rejonie cmentarzy czasowo zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego.

W Kędzierzynie-Koźlu tymczasowa organizacja ruchu w rejonach cmentarzy zostanie wprowadzona od 31 października do 2 listopada. W tych dniach kierowcy szczególną uwagę powinni zwracać na znaki. Ponadto na drogach spotkamy więcej funkcjonariuszy, co oznacza, że zmotoryzowani będą musieli liczyć się z częstymi kontrolami.

  • Zmiana organizacji ruchu cmentarz „Kuźniczka”

W tym roku przy cmentarzu „Kuźniczka” na ul. Gajowej kierowcy będą wpuszczani przez służby porządkowe znajdujące się na skrzyżowaniu al. Spokojnej z ul. Gajową na parking przy nekropolii, pod warunkiem że będą tam wolne miejsca. Jeżeli będzie on zajęty, zmotoryzowani będą musieli parkować na pobliskich uliczkach zgodnie z obowiązującymi tam znakami.

Ruch pojazdów na ul. Gajowej przy cmentarzu będzie w tym okresie wzmożony, dlatego apelujemy do pieszych o korzystanie z chodnika i zwiększenie ostrożności. Na al. Spokojnej za skrzyżowaniem z ul. Ogrodową zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ul. Gajowej). Parkowanie pojazdów na al. Spokojnej i ul. Gajowej dozwolone  będzie wyłącznie po lewej stronie jezdni. Dojazd pod bramę cmentarza „Kuźnicza” dozwolony będzie tylko dla autobusów MZK oraz pojazdów przewożących osoby mające znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu.

  • Zmiana organizacji ruchu cmentarz „Koźle”

W rejonie cmentarza „Koźle” zabronione będzie parkowanie po obu stronach ul. Raciborskiej od mostku w kierunku miejscowości Kobylice. Wyjątek będzie stanowił odcinek ul. Raciborskiej od skrzyżowania z ul. Głubczycką do ul. Wiklinowej, gdzie parkowanie pojazdów będzie dozwolone wyłącznie po prawej stronie jezdni. Dojazd do cmentarza będzie możliwy tylko ul. Cmentarną. Zarówno na ul. Cmentarnej, jak też uliczce znajdującej się za główną bramą cmentarza zostanie wprowadzony ruchu jednokierunkowy.

Możliwość parkowania pojazdów na ul. Cmentarnej dozwolone będzie tylko na istniejącym parkingu przy cmentarzu i parkingu wzdłuż płotu oraz na przylegającym do ul. Cmentarnej terenie (łąki po obu stronach jezdni).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting