Żegluga na Odrze będzie reaktywowana

Grupa Azoty ZAK i KGHM Polska Miedź nawiązały współpracę w celu realizacji programu „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”. Zabiegał o to poseł Marcin Ociepa.

W ostatnich latach żegluga towarowa na Odrze realizowana była sporadycznie. Teraz jednak ma się to zmienić. Grupa Azoty ZAK i KGHM Polska Miedź nawiązały współpracę w celu realizacji programu „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”.

Jak informuje biuro prasowe kędzierzyńskich Azotów, współpraca obejmuje m.in. wymianę informacji i doświadczenia, a także działania związane z przygotowaniem koncepcji realizacji projektów dotyczących budowy multimodalnego węzła transportowego. Projekty zakładają prace nad koncepcją budowy centrum logistyczno-dystrybucyjnego produktów partnerów listu intencyjnego wraz z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny.

Wszystkie strony zadeklarowały, że są zainteresowane korzystaniem w przyszłości z infrastruktury i usług terminala. Przewidują, że uruchomienie nowego terminala rozszerzy zakres towarów, których logistyka będzie oparta o ładunki intermodalne, co wpłynie na optymalizację kosztów tych operacji.

Wykorzystanie transportu intermodalnego wpisuje się w globalny trend rozwoju nowoczesnych rozwiązań logistycznych – podkreśla poseł Marcin Ociepa, który zabiegał o współpracę w tym zakresie. Zwiększenie udziału przewozów transportem śródlądowym odpowiada oczekiwaniom co do stosowania ekologicznych technologii. Współpraca pomiędzy KGHM, KGHM Metraco a Grupą Azoty ZAK S.A. ułatwi realizację celów wynikających ze strategii rozwojowych i porozumień międzynarodowych dotyczących transformacji energetycznej i zrównoważonego transportu. Jest także reakcją na tendencje na rynku transportowym. Wynika także z chęci redukcji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

W ramach współpracy spółki powołają zespoły merytoryczne oraz będą dążyć do uzyskania przez Odrzańską Drogę Wodną statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu i wpisania Miasta Głogów jako węzła sieci TEN-T.

“W ramach współpracy spółki deklarują wymianę wiedzy i doświadczenia, a także działania związane z przygotowaniem projektów dotyczących budowy multimodalnego węzła transportowego w Głogowie. Zakładają one powstanie centrum logistyczno-dystrybucyjnego z terminalem przeładunkowym opartym o transport wodny, docelowo zorientowanym na dystrybucję wodoru jako paliwa przyszłości” – czytamy w komunikacie prasowym.

Sygnatariuszami listu byli: wiceprezes zarządu Artur Kamiński, członek zarządu Bolesław Goranczewski (Grupa Azoty ZAK), wiceprezes zarządu Mateusz Wodejko (KGHM Polska Miedź), wiceprezesi zarządu Przemysław Danielewski i Tomasz Cicirko (KGHM Metraco).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting