Wojewoda odpowiada Sabinie Nowosielskiej: “To nie jest sprawa pollityczna”

Tak przedstawiciel rządu w regionie reaguje na komentarz pani prezydent dotyczący sprawy konkursu na dyrektora PP nr 17.

Wojewoda opolski zakwestionował ważność decyzji o wyborze komisji konkursowej, co w praktyce przełoży się na samo unieważnienie konkursu. Jako powód swojej decyzji podał to, że w skład komisji została powołana jedna z radnych.

– Decyzja pana wojewody jest dla mnie niezrozumiała, trudno mi się oprzeć wrażeniu, że jest to decyzja polityczna – komentuje prezydent Sabina Nowosielska. Gmina Kędzierzyn-Koźle skorzysta z przysługującego jej prawa i zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Teraz do sprawy odniósł się wojewoda.

– To nie jest sprawa polityczna – zapewnia. Wyjaśnia, że jego decyzja to reakcja na skargę wysłaną do urzędu przez rodziców.

Skarga została rozpatrzona przez służby prawne, które stwierdziły naruszenie prawa mówiące o tym, że w skład komisji powołanej przez prezydent Kędzierzyna Koźla została powołana osoba nieuprawniona tj. radna miasta Kędzierzyn-Koźle.

W latach 2015 jak i 2016, wojewoda opolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze w podobnych przypadkach. Wówczas zakwestionowane zostały zarządzenia wójtów dwóch gmin. Treść zapadłych rozstrzygnięć jest powszechnie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting