Są pieniądze dla Kędzierzyna-Koźla na wsparcie uchodźców

Nasze miasto dostanie na ten cel 65 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Kędzierzyn-Koźle od początku wojny na Ukrainie mocno zaangażował się we wsparcie dla uchodźców zza wschodniej granicy. Nasi mieszkańcy udzielali im wsparcia w swoich prywatnych domach a nawet jeździli pomagać w tym zakresie na terytorium Ukrainy. Instytucjonalną pomoc zaoferowały także nasze lokalne władze. Teraz znalazły się pieniądze na wsparcie tych działań.

Blisko 740 tysięcy złotych przekazał samorząd województwa opolskim gminom na najpilniejsze wydatki związane z pobytem uchodźców. Zainteresowanie pomocą wyraziło 27 opolskich samorządów, z którymi właśnie zostały podpisane umowy. Pieniądze pochodzą z milionowej puli, wydzielonej z budżetu decyzją Sejmiku Województwa. Możliwe jest wsparcie m.in. kosztów zakwaterowania, transportu publicznego, środków higienicznych, obuwia, leków czy wyżywienia.

Do gminy Kędzierzyn-Koźle trafi ponad 65 tysięcy złotych, które pokryją m.in. koszty zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego i środków higienicznych. – Do końca czerwca transport zbiorowy dla uchodźców był bezpłatny. Korzystało z niego około 500-700 osób, dlatego pieniądze z samorządu województwa w pewnym stopniu zrekompensują nam te koszty – wyjaśnia Sabina Nowosielska, prezydent miasta.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting