Rafał Olejnik wojewódzkim konsultantem urologii

Nominację dla doktora Olejnika wręczył we wtorek wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Na wojewódzkiego konsultanta urologii doktora Rafała Olejnika wskazał wojewoda Kłosowski, ale nominację tę musiał zatwierdzić minister zdrowia. W uzasadnieniu wojewody podano, iż dr Olejnik to wysokiej klasy specjalista z dziedziny urologii, którego wiedza będzie służyła zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczeń medycznych z tego zakresu.

Konsultanci wojewódzcy wydają między innymi opinie na temat tego, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych mogących prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne. Wnioskują także do okręgowych rad samorządów zawodowych o sprawdzenie, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki.

Ponadto wydają opinie, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. Sprawdzają także, czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów spełnia niezbędne wymagania.

W zeszłym tygodniu Rafał Olejnik odebrał nagrodę prestiżowego plebiscytu Hipokrates 2023 i otrzymał tytuł “Urolog Roku w woj. Opolskim”.  Jego bogate doświadczenie potwierdzają liczne certyfikaty oraz fakt, iż jest specjalistą FEBU. Prócz tego należy do Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Olejnik od lat specjalizuje się w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego, w tym chorób nerek, moczowodów, pęcherza (kamica, zapalenia) i prostaty, a także chorób jąder i zaburzeń erekcji. Prócz tego przeprowadza wstępną diagnostykę niepłodności oraz wykonuje USG.

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting