Grzegorz Peczkis członkiem rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

Decyzję taką podjęło piątkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki.

Podczas walnego zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz zmian w składzie rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK SA. Został do niej powołany Grzegorz Peczkis, były senator Prawa i Sprawiedliwości z Kędzierzyna-Koźla.

W obecny skład rady nadzorczej wchodzą: Anna Zarzycka-Rzepecka – przewodnicząca, Monika Saracyn, Grzegorz Peczkis, Bogdan Tomaszek, Zbigniew Dziemidowicz oraz Paweł Polański, wybrany z ramienia pracowników Grupy Azoty ZAK S.A.

Rada nadzorcza to organ kontrolny działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie spółki oraz jej statut.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting