Wotum zaufania i absolutorium dla Sabiny Nowosielskiej

Podczas (27.06) sesji Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2023 rok i przyjęła raport o stanie gminy, udzielając wotum zaufania dla prezydent Sabiny Nowosielskiej.

Pozytywną opinię w sprawie przyznania absolutorium wydały wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i wszystkie komisje problemowe, w tym komisja rewizyjna.

Dochody i przychody miasta w 2023 roku przekroczyły 384 miliony złotych, a wydatki i rozchody gminy wyniosły 360 milionów złotych. Z tej kwoty na inwestycje przeznaczono przeszło 46 milionów złotych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting