Wojewoda przedłużył zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego

Mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dostali w tej sprawie ostrzeżenia RBC.

Informacja o zakazie korzystania z wód kanału na odcinku od śluzy Rudziniec do śluzy Sławięcice została rozesłana w poniedziałek po południu. Trafiła do mieszkańców części woj. śląskiego oraz powiatów: strzeleckiego i kędzierzyńskiego. Zakaz obowiązuje do 19 września.

Zakaz dotyczy w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych – w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami kanały.

Decyzją wojewody opolskiego zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych przez Wody Polskie.

– Wprowadzenie rozporządzenia spowodowane jest sytuacją na odcinku III sekcji Kanału Gliwickiego, gdzie nieprzerwanie działają służby wojewody, usuwając pojawiające się śnięte ryby, których do tej pory pracownicy Wód Polskich, wspólnie ze strażakami PSP oraz Strażą Rybacką szacunkowo łącznie odłowili ponad tonę – przekazał rzecznik prasowy wojewody opolskiego. – Występowania śniętych ryb nie odnotowano natomiast na innych odcinkach tej drogi wodnej, na których kontynuowany jest również stały monitoring przez wszystkie służby wojewody, w szczególności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, policję oraz straż pożarną i rybacką.

Wojewoda opolski podkreśla, że ściśle współpracuje z wojewodą śląskim w sprawie sytuacji na Kanale Gliwickim, współdziałając jednocześnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting