W przychodni na Harcerskiej otwarto nowy rentgen

Pracownia kosztowała 1,1 miliona złotych. Udało się ją uruchomić dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Zainstalowane urządzenie to światowej klasy cyfrowy aparat rentgenowski jednego z wiodących producentów. Urządzenie zostało zintegrowane z systemem wymiany informacji medycznej w naszym szpitalu. Pozwala to na efektywniejszą pracę zarówno personelu bezpośrednio pracującego na urządzeniu jak i na szybką wymianę danych diagnostycznych.

– Urządzenie to nie tylko lepszy obraz, ale również mniejsze naświetlenie. W przyszłości chciałbym sukcesywnie wraz z dyrektorem szpitala inwestować w wymianę sprzętu. Skuteczne leczenie, to stojąca na wysokim poziomie diagnostyka. Czekam na nowe fundusze unijne i programy rządowe. Naszym zadaniem jest dobudowanie dwóch pięter do istniejącego szpitala i utworzenie jednej jednostki, a nie tak jak dziś, szpital jest w dwóch budynkach – mówi starosta Paweł Masełko.

Sprzęt udało się zakupić dzięki wsparciu samorządu województwa opolskiego. Radny samorządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn zauważa, że nowy rentgen będzie wpływał na szybka diagnostykę. – Bardzo dobrze dzieje się, że stare urządzenia są wymieniane, a jeżeli dochodzi do nowych zakupów, są to najnowocześniejsze urządzenia – podkreśla.

Łączna wartość projektu przebudowy pracowni i wyposażenia w aparat rentgenowski wynosi 1 mln 173 462 PLN. Z czego ponad 95 proc. finansowania pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting