W liceum i podstawówce powstaną nowe eko-pracownie

Pieniądze na ten cel udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza to placówka stawiająca na nowoczesność. Już niedługo powstanie tu nowoczesna eko-pracownia odnawialnych źródeł pieniędzy. Władze powiatu odebrały symboliczny czek na tę inwestycję od wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego. – Stworzenie ekopracowni pozwoli na realizację zajęć warsztatowych z wykorzystaniem nowoczesnych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, metod i form pracy w środowisku naturalnym, co pozwoli na zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży – informuje Józef Gisman.

– Edukacja ekologiczna ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, zatem nie da się jej realizować przy tablicy, potrzebne są doświadczenia, obserwacje, rozwiązywanie problemów badawczych oraz zajęcia w terenie. Poprzez taką organizację zajęć chcemy zwiększać świadomość ekologiczną młodego pokolenia w zakresie: odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania emisjom, ochrony środowiska i gospodarki wodnej – mówi dyrektorka I LO Małgorzata Targosz.

Budowa ekopracowni potrwa do października. Jej koszt to 75 tysięcy złotych. Podobna placówka powstanie także w PSP nr 19 na osiedlu Piastów. Tutaj kwota dofinansowania z tego samego źródła (WFOŚiGW) wyniosła 50 tys. zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting