W kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów

Ostatnia partia plastyfikatorów ftalanowych opuściła zakłady Grupy Azoty ZAK S.A.

3 września 2018 r. przechodzi do historii Spółki jako dzień, w którym wykonała ona kolejny krok w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów, spełniających europejskie normy. Zakłady opuścił ostatni transport z substancją DEHP (Ftalan bis (2-etyloheksylu), nieprzerwanie produkowaną i oferowaną odbiorcom od 1963 r. Tym samym z oferty kędzierzyńskiej spółki znikają plastyfikatory ftalanowe Oxoplast O® i Oxoplast Medica®, pozostawiając pole do rozwoju bezpieczniejszym plastyfikatorom, wśród których kluczową rolę rynkową odgrywa obecnie Oxoviflex®.

Plastyfikatory to środki zmiękczające, pozwalające na uzyskanie odpowiednich parametrów mechanicznych obrabianej substancji, np. tworzywa sztucznego. Stosowane są wszędzie tam, gdzie od tworzyw i produktów z nich wytwarzanych wymagana jest elastyczność i giętkość. Bez plastyfikatora obróbka tworzywa byłaby praktycznie niemożliwa. Grupa Azoty ZAK S.A. ma wieloletnie doświadczenie w produkcji plastyfikatorów, wytwarzanych w ramach jednej z głównych jednostek organizacyjnych spółki – segmentu OXO. Przez lata sztandarowym produktem tej gałęzi był Oxoplast O® (DEHP), by od 2015 r. stopniowo ustępować miejsca plastyfikatorowi nieftalanowemu DEHT, który w ofercie kędzierzyńskich zakładów występuje pod marką Oxoviflex®.
Wycofywanie produktów ftalanowych ze światowych rynków jest wynikiem wejścia w życie REACH – rozporządzenia Unii Europejskiej, wprowadzającego w szczególności proces autoryzacji chemikaliów dla europejskich producentów, importerów i dalszych użytkowników, mających do czynienia z substancjami bardzo wysokiego ryzyka. Proces przeprowadzany jest w celu kontrolowania zagrożeń związanych ze stosowaniem poszczególnych substancji i stopniowego zastępowania ich bezpieczniejszymi zamiennikami.

W 2015 r. Grupa Azoty ZAK S.A. rozpoczęła produkcję Oxoviflexu®, który znakomicie wpisał się w trendy rynkowe, stając się substytutem dla plastyfikatorów ftalanowych – dodatkowo w przeciwieństwie do nich nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym. W związku z dynamicznym wzrostem zainteresowania ze strony rynku, kędzierzyńska spółka rozwija ofertę segmentu OXO w oparciu o produkty nieftalanowe i specjalistyczne. Obecnie realizowana jest inwestycja zwiększenia mocy produkcyjnych instalacji do produkcji Oxoviflexu® z 50 do 65 tysięcy ton rocznie. Równolegle ku końcowi zmierzają prace związane z budową niskotonażowej instalacji do produkcji estrów specjalistycznych – plastyfikatorów do zróżnicowanych, wąskich zastosowań.

fot. Grupa Azoty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting