W Grupie Azoty ZAK S.A. pracują też pszczoły

Na terenie zakładów powstała pasieka. To wyjątkowa na skalę regionu inicjatywa proekologiczna.

Pasieka „Miodowy zakątek” znajduje się przy oczyszczalni Piskorzowiec. To miejsce usytuowane z dala od terenów przemysłowych, za to z dużymi walorami przyrodniczymi. Pszczoły mają stamtąd blisko do alei lipowej prowadzącej do Bierawy, a także licznych pól uprawnych w okolicy Starego Koźla.

– W Grupie Azoty ZAK S.A. pszczoły traktujemy jako partnerów w biznesie – uśmiecha się wiceprezes spółki Bogdan Tomaszek. – To jest nasze podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu i dbania o lokalne środowisko,.

Projekt poprzedziły dokładne badania i analizy, w których jedną z kluczowych spraw było bezpieczeństwi pszczół. Nazwę „Miodowy zakątek” wybrali sami pracownicy spółki. Opiekunem pasieki jest doświadczony pszczelarz Adrian Urbańczyk. – Na jej terenie mamy aktualnie sześć rodzin pszczelich. W tym roku udało się już pozyskać około 80 słoików miodu – mówi Adrian Urbańczyk. – Do tego pozyskujemy wosk pszczeli i inne produkty pszczelarskie.

W przyszłości w okolicy pasieki mają zostać wysiane łąki kwietne. Miód produkowany przez pszczoły będzie trafiał nie tylko do pracowników spółki, ale również jej partnerów biznesowych. Sama inicjatywa ma charakter proekologiczny, ale również edukacyjny. W miniony piątek na terenie „Miodowego zakątka” odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci.
Najmłodsi mogli przede wszystkim dowiedzieć się, jak ważną rolę pełnią te owady w całym naszym ekosystemie. Prawie jedna trzecia produktów spożywanych przez ludzi ma pośredni lub bezpośredni związek z życiem pszczół. Naukowcy tłumaczą, że po wyginięciu pszczół ludzkość prawdopodobnie czekałaby zagłada.

Jak podkreślają władze spółki, jednym z nowych projektów Grupy Azoty jest wolontariat pracowniczy. Polega on na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój wolny czas pracując nieodpłatnie na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting