W Grupie Azoty ZAK S.A. powstanie laboratorium analityki wodorowej

Grupa Azoty ZAK S.A. będzie współuczestniczyć w tworzeniu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce. Rok temu znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego o ustanowieniu tzw. partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia w tym zakresie. Celem jest wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie.
O szczegółach rozmawiano podczas zakończonego kilka dni temu XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Grupa Azoty znalazła się w gronie sygnatariuszu listu intencyjnego na rzecz budowy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Dokument został podpisany w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W rozmowach brał udział m.in. prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Paweł Stańczyk. Kędzierzyńska firma jest na etapie tworzenia laboratorium analityki wodorowej.

– Zakupiliśmy już konkretne wyposażenie, opracowaliśmy plany rozbudowy części instalacji. Obecnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich wymaganych parametrów wodoru jako paliwa na potrzeby branży automotive, dlatego chcemy zagospodarować tę niszę. Jestem przekonany, że nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie technologii wodorowych oraz wysokie kompetencje w analityce chemicznej okażą się cennym wkładem w utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – podkreśla Paweł Stańczyk.
Na mocy podpisanego listu intencyjnego, strony zadeklarowały także wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego regionu w celu budowy łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Sygnatariusze będą również podejmować działania nakierowane na zwiększenie znaczenia technologii wodorowych poprzez wspieranie podmiotów współpracujących na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

– Bardzo ważne, żebyśmy w technologie wodorowe zaangażowali się razem z partnerami, którzy mają doświadczenie w wykorzystywaniu ich do produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł energii – podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo-rozwojowego, dzięki któremu możliwe będzie zbudowanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

– Wodór produkowany przez Grupę Azoty jest wytwarzany z gazu ziemnego i wykorzystywany przede wszystkim w procesie syntezy amoniaku. Jednocześnie już teraz prowadzimy działania w kierunku produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co z kolei pozwoli nam produkować tzw. „zielony wodór”. Nie mam wątpliwości, że rozwój technologii wodorowych jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie. W imieniu Grupy Azoty, dziękuję Panu Premierowi i Panu Ministrowi za zaproszenie do udziału w inicjatywie przybliżającej nas do budowy krajowej gospodarki wodorowej – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting