Urząd pracy namawia firmy do zatrudniania osadzonych

PUP Kędzierzyn-Koźle zachęca do udziału w programie “Praca dla więźniów”. Jest wiele korzyści dla pracodawców.
Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi resocjalizacji.
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu zaapelował do lokalnych przedsiębiorców o udział w programie. “W ramach programu, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu zapraszają do współpracy kontrahentów w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności na terenie miasta Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle i okolic” – czytamy w komunikacie.

Skazani mogą być kierowani do zatrudnienia na zasadzie skierowania do pracy. Pracodawcy mogą liczyć na wiele korzyści, między innymi na brak konieczności stosowania przepisów praca pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto wynagrodzenie więźnia naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Dodatkowo przedsiębiorcy z Kędzierzyna-Koźla i okolic mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej oraz wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting