Ruszyła budowa wielkiego radaru na Górze Świętej Anny

Stacja meteorologiczna poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i innych gmin Opolszczyzny.

Na placu budowy ruszyły pierwsze prace ziemne. Żelbetowa konstrukcja na szczycie której znajdzie się gigantyczna antena będzie miała 40 metrów wysokości. Inwestycja ma zostać zrealizowana do wakacji, prawdopodobne, że stanie się to już w maju.

Nowoczesny radar ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Opolszczyzny. W ostatnich latach występowanie anomalii pogodowych nasiliło się. Tylko w naszym regionie mieliśmy do czynienia z tornadami czy powodziami. Negatywnych skutków niektórych takich kataklizmów można uniknąć dzięki precyzyjnemu monitoringowi.

Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski już w listopadzie Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego pozwolenia na budowę stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny. Stacja radaru to bezobsługowa budowla, która stanowi funkcjonalną całość. Stacja zostanie włączona do polskiej sieci radarów meteorologicznych POLRAD i będzie stanowiła element Systemu Monitoringu i Osłony Kraju polskiej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej. Jak informuje Urząd Wojewódzki w Opolu, inwestycja ta jest istotnym elementem Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

– Program ten, ze względu na zastosowaną zaawansowaną technologię i możliwość wykrywania gwałtownych zjawisk pogłosowych na znacznym zasięgu znacząco wpłynie na możliwość odpowiedniego reagowania, co przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego, bezpieczeństwa ludności, mienia oraz infrastruktury – podkreślał wojewoda Sławomir Kłosowski.

W sumie przewidziana jest modernizacja całego systemu POLRAD składającego się z ośmiu istniejących stacji radarów meteorologicznych znajdujących się na terenie Polski. Obecna inwestycja polegać będzie na remoncie sześciu stacji radarów meteorologicznych, rozbiórce dwóch stacji i zastąpieniu ich nowymi radarami oraz budowie dwóch dodatkowych stacji, a jedną z nich jest właśnie stacja radaru na Górze św. Anny. “Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie precyzji w monitorowaniu stanu atmosfery pod kątem niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. Mają one na celu wcześniejsze poinformowanie społeczeństwa, organów państwowych oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi oraz przygotowania do prowadzenia akcji ratunkowych i zabezpieczających działanie w czasie trwania i usuwania skutków groźnych zjawisk” – czytamy w komunikacie prasowym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting