Rusza nabór kart projektów rewitalizacyjnych

Po marcowych warsztatach, które pozwoliły wypracować wizję przemian oraz cele i kierunki rozwoju podobszarów KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY, nadszedł czas na zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych. Magistrat zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także mieszkańców i wszystkich interesariuszy obszaru rewitalizacji do:

– podzielenia się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych podobszarach,
– zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które warto prowadzić na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji.

Ujęcie zgłoszonego przedsięwzięcia w Gminnym Programu Rewitalizacji, stwarza podmiotowi zainteresowanemu możliwość jego dofinansowania ze środków zewnętrznych, np. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027.

Zgłoszenia elektroniczne (na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl) lub pisemne (Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział SRP, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle) należy przygotowane składać na formularzu „Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”. Termin składania projektów od 5 maja do 29 maja 2023 r.

Aby rewitalizacja przyniosła efekty konieczne jest działanie wielu podmiotów.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod numerem telefonu 77 40 50 363.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting