Przebudowują śluzę w Poborszowie

Celem inwestycji jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi na Odrze. Poziom żeglowności zostanie podniesiony z obecnej III klasy do klasy Va.

W Poborszowie (gmina Reńska Wieś) znajduje się jeden z kilku stopni wodnych na Odrzańskiej Drodze. Śluza Januszkowice – bo taką nosi nazwę – zostanie gruntownie przebudowana. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej śluzy poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu nowego stopnia o parametrach 190 m długości i 12 m szerokości wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym. Ponadto w ramach projektu przebudowana zostanie istniejąca komora pociągowa, co zapewni dwukomorowy standardowy układ i zagwarantuje ciągłość żeglugi. Zakres prac obejmie także prawy brzeg rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z małej elektrowni wodnej na stopniu wodnym. Wykonana zostanie opaska brzegowa, przebudowana będzie tama rozdzielcza od wody dolnej. Zmodernizowane będą także obiekty i infrastruktura towarzysząca.

Jak tłumaczą Wody Polskie, celem projektu jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi na Odrze. Dzięki wykonanym pracom, poziom żeglowności zostanie podniesiony z obecnej III klasy do klasy Va. Oznacza to, że Odrzańska Droga Wodna zyska odcinek trasy o znaczeniu międzynarodowym z możliwością żeglugi statków i barek o ładowności do 3000 ton.

– Ten projekt jest kolejnym, który realizujemy na Odrzańskiej Drodze Wodnej, modernizując obiekty hydrotechniczne i przystosowując je do wyższych klas żeglowności. Zyskujemy tym samym pewność co do bezpieczeństwa dla użytkowników, załóg jednostek pływających oraz naszych pracowników. Warto zaznaczyć, że naszą inwestycję przewidzieliśmy w taki sposób, aby zachować ciągłość żeglugi, bez konieczności wyłączeń czy ograniczeń, a wszelkie utrudnienia na szlaku żeglugowym będziemy maksymalnie ograniczać – powiedział Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting