Nowy rynek zbytu dla kędzierzyńskich nawozów

Z cyklu: Poznaj nowe oblicze Grupy Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przeżywa jedną z najbardziej dynamicznych faz rozwoju, a podejmowane obecnie działania umacniają jej pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach nawozów i chemikaliów oraz otwierają nowe obszary ekspansji.

Istniejące od ponad 70 lat zakłady wchodzące obecnie w skład Grupy Azoty, największego w Polsce i jednego z największych w Europie koncernów nawozowo-chemicznych, jak żadna inna firma przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. Przez minione dekady Grupa Azoty ZAK S.A. stała się nie tylko największym pracodawcą w Kędzierzynie-Koźlu, lecz także kluczowym partnerem lokalnych władz w rozwoju miejskiej infrastruktury, w tym budowie gmachów użyteczności publicznej, instytucji kultury i obiektów sportowych. Chcąc w kolejnych dekadach pozostać wzorcowym pracodawcą i kołem napędowym rozwoju Kędzierzyna-Koźla oraz gospodarczą perłą Opolszczyzny, Grupa Azoty ZAK S.A. podejmuje obecnie szereg działań mających na celu ugruntowanie jej pozycji, jako lidera w kluczowych z punktu widzenia Spółki sektorach: rynku nawozowego i chemikaliów.

W rozpoczynającym się dziś cyklu publikacji pragniemy zaprezentować współczesne, intensywnie zmieniające się oblicze Grupy Azoty ZAK S.A. Spółka jest w trakcie realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć, dzięki którym zyskuje możliwości stabilnego rozwoju w wieloletniej perspektywie.

Kędzierzyńska spółka powszechnie kojarzona jest z nawozami i ta kluczowa gałąź produkcji ulega obecnie istotnym przeobrażeniom, dostosowującym zakłady do zmieniających się oczekiwań i wymagań klientów. Po uruchomieniu w 2015 roku instalacji do produkcji nawozów płynnych RSM® wraz z nowoczesną bazą logistyczną, teraz przyszedł czas na uruchomienie zewnętrznej bazy dystrybucji. Powstała ona w Świdnicy, co znakomicie wpisuje się w koncepcję zbliżania Spółki i jej klientów, by mieli oni możliwie największy komfort w sięganiu po produkty Grupy Azoty ZAK S.A.

Wspomniana baza modułowa składa się kompleksu czternastu zbiorników o łącznej pojemności 1850 ton. Ten innowacyjny projekt gwarantuje harmonijną obsługę odbiorców nawozów, którzy nie muszą w celu odbioru przyjeżdżać do Kędzierzyna-Koźla.

– Lokalizacja bazy została starannie przeanalizowana, wpłynęło na nią kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim Dolny Śląsk słynie z wysoko rozwiniętego izmechanizowanego rolnictwa o nietypowej jak na Polskę strukturze, w której dominują duże gospodarstwa. A to głównie one są konsumentami nawozów płynnych RSM®– tłumaczy Artur Kamiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. odpowiedzialny za obszar logistyki w Spółce.

Nowa baza jest znakomicie skomunikowana z autostradą A4 oraz pobliskimi drogami krajowymi, w tym prowadzącymi do Czech, co znacząco poszerza krąg potencjalnych odbiorców. Z zakładów Grupy Azoty ZAK S.A. do świdnickiej bazy płynne nawozy dostarczane są drogą kolejową w cysternach, a następnie dystrybuowane do finalnych odbiorców.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nawozy RSM® to wysoko skoncentrowany produkt w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Produkowany jest w trzech rodzajach stężenia azotu (28%N, 30%N, 32%N), dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.

Nawozy RSM® z Grupy Azoty ZAK S.A. spełniają wszelkie wymagania ekologiczne, stawiane producentom w Unii Europejskiej. RSM® 32% N posiada ponadto Certyfikat Zgodności (Nawóz WE) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz znak jakości „Q”.

Utworzenie nowoczesnej bazy logistycznej nawozów płynnych w Świdnicy zaowocowało przyspieszeniem dostaw i zwiększeniem elastyczności Grupy Azoty ZAK S.A. w relacjach z odbiorcami.

– Transport do bazy w Świdnicy, dzięki wykorzystaniu cystern kolejowych, jest bardziej intensywny niż dotychczas, a to umożliwia nam realizację znacznie większych wysyłek niż w przypadku wykorzystywania transportu samochodowego – mówi Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. – Dzięki nowej bazie zwiększyliśmy dostępność RSM®, produktu który traktujemy perspektywicznie, wzmocniliśmy jego lokowanie na rynku i zdolności magazynowe. Korzyści są wielowymiarowe – podkreśla.

Grupa Azoty ZAK S.A. od trzech lat systematycznie zwiększa dostępność nawozu RSM®. Obecnie spółka dysponuje czterystoma zbiornikami liniowymi dla tego nawozu, a otwarcie bazy to kolejny krok poprawy jego dystrybucji. Wiąże się to z rosnąca mechanizacją polskiego rolnictwa, co gwarantuje stały wzrost krajowego zapotrzebowania na nawozy płynne. Kędzierzyńska spółka zamierza w jak najszerszym zakresie wykorzystać ten fakt i zająć istotne miejsce na rynku RSM®.

Ta stosunkowo nowa gałąź działalności Grupy Azoty ZAK S.A. rozwijana jest równolegle z produkcją renomowanych nawozów w formie granulatu, z których kędzierzyńska spółka słynie od dziesięcioleci, należąc do ich największych i najważniejszych producentów nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Produkcja nawozowa to nie jedyny obszar intensywnych przeobrażeń Grupy Azoty ZAK S.A.

– Realizujemy śmiałe projekty badawczo – rozwojowe podejmowane w innych obszarach produkcji, dzięki którym Spółka będzie wyznaczała nowe trendy w strategicznych dla jej funkcjonowania obszarach działalności – podkreśla dr Bogdan Tomaszek, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

O tym wszystkim szerzej napiszemy w kolejnych publikacjach z cyklu “Poznaj nowe oblicze Grupy Azoty ZAK S.A.”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting