Nowy prezes i nowe wyzwania przed “Azotami”

Firmą pokieruje na razie Mirosław Ptasiński. Spółka zanotowała stratę za zeszły rok i jest w trudnej sytuacji.

Grupa Azoty ZAK, jednak z największych polskich firma chemicznych, ma za sobą trudny rok 2023. Z jednej strony, odnotowano wysokie przychody ze sprzedaży, sięgające ponad 2 miliardów złotych. Z drugiej strony, wyniki finansowe firmy były na minusie. Strata netto wyniosła 508 milionów złotych, a wskaźnik EBITDA (miara zysków przed potrąceniem kosztów) osiągnął minus 419 milionów złotych. Innymi słowy, Grupa Azoty ZAK w tym roku więcej straciła niż zyskała.

Skąd taka sytuacja? Mirosław Ptasiński, który tymczasowo kieruje firmą, tłumaczy, że przyczyn było kilka. Wpływ na to miały zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zewnętrzne, bo ceny surowców, takich jak gaz i energia, były bardzo wysokie, a na rynku pojawiło się wiele tańszych produktów spoza Unii Europejskiej. Wewnętrzne, bo firma nie wprowadziła dostatecznych zmian i nie dostosowała się do trudnych warunków rynkowych.

Co teraz? Firma skupia się na opracowaniu planu naprawczego, który ma pomóc jej wrócić na właściwe tory. Według Mirosława Ptasińskiego, działania naprawcze są kluczowe, zwłaszcza po trudnym roku 2023. W planie jest też optymalizacja kosztów i budowanie silniejszych relacji z partnerami biznesowymi.

Ostatni kwartał 2023 roku nie poprawił sytuacji. Przychody ze sprzedaży wyniosły 472 miliony złotych, a strata netto sięgnęła 72 milionów złotych. Jednym z powodów takiej sytuacji była awaria, która doprowadziła do wyłączenia wszystkich instalacji produkcyjnych. Awaria ta szczególnie zaszkodziła produkcji amoniaku, co sprawiło, że firma musiała ogłosić tzw. “siłę wyższą” – sytuację, w której nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań biznesowych.

Ptasiński wskazuje również na inne czynniki, które wpłynęły na sytuację firmy. W segmencie agro (produkty dla rolnictwa) problemem były wysokie ceny gazu i energii, podczas gdy w segmencie Oxoplast (chemikalia przemysłowe) wystąpił spadek popytu na koniec roku z powodu świąt i przerw w produkcji wielu firm. Do tego doszły niższe ceny sprzedaży, które w przypadku produktów agro spadły o około 50 proc., a w segmencie Oxoplast o 30 proc.

Podsumowując, Grupa Azoty ZAK ma za sobą trudny rok, ale obecne działania skupiają się na poprawie sytuacji i uniknięciu podobnych problemów w przyszłości.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting