Nie chcesz płacić krocie za prąd? Pamiętaj o tym terminie

30 listopada mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania z energii elektrycznej po preferencyjnej cenie.

Problem dotyczy samorządów, podmiotów użyteczności publicznej, małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorców. O ile przedstawiciele gminnych jednostek mają o tym wiedzę, o tyle właściciele małych biznesów już niekoniecznie. A chodzi o tysiące złotych jakie można zaoszczędzić dzięki preferencyjnym stawkom za prąd.

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, by korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, część osób musi dopełnić ważnych formalności. Chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, które muszą złożyć stosowne oświadczenie do swojego sprzedawcy energii. Należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br.

Możliwość zastosowania ceny gwarantowanej energii 785 zł za MWh wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Ta sama ustawa określa również na 693 zł za MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą. Limity te w 2023 r. wynoszą: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw, w których jest osoba niepełnosprawna i 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Jak przypomniał resort, gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej w cenie 693 zł za MWh ponad limit 2 MWh, nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej. Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh, muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy prądu – do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u sprzedawców energii.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting