Muzeum Czynu Powstańczego przejdzie remont

Ważna dla regionu placówka muzealno-edukacyjna zostanie zmodernizowana. W przyszłości czekają ją bardzo duża przebudowa.

Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny to bardzo ważne miejsce dla historii Opolszczyzny i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. To tam zgromadzono potężną ilość materiałów i pamiątek po powstaniach śląskich. Teraz placówkę, którą rocznie odwiedzają tysiące osób – w tym wielu turystów – czeka remont.

26 lipca została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Muzeum Śląska Opolskiego. Pieniądze unijne pozwolą na pierwszy etap termomodernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego. Projekt wart jest ponad 4 miliony 880 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 4 miliony złotych.

– To pierwszy etap bardzo wielkiej inwestycji – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. – W ubiegłym roku, na stulecie III Powstania Śląskiego, zadeklarowaliśmy, że taką naszą pamiątką tej rocznicy będzie całkiem nowy budynek Muzeum Czynu Powstańczego, a właściwie cały kompleks krainy Góry Świętej Anny. Wykorzystujemy środki unijne, więc te cztery miliony złotych pójdą na termomodernizację tego historycznego miejsca, jakim jest budynek Domu Polskiego i gdzie dziś funkcjonuje stała wystawa III Powstania Śląskiego – informuje.

Dzięki tym pieniądzom możliwa termomodernizacja przegród historycznego budynku Domu Polskiego oraz modernizacja oświetlenia, systemu grzewczego i wentylacji. Zakres planowanych prac pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i energii cieplnej oraz na zmniejszenie zużycia energii w budynku, a tym samym ograniczenie kosztów jego utrzymania.

Projekt powinien zakończyć się w połowie przyszłego roku. Marszałek przypomina, że kolejny etap prac przed nami. W tym roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na rozbudowę siedziby Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Nagrodzony projekt zakłada wkopanie nowej kubatury w ziemię i znaczne jej ukrycie poniżej poziomu te­re­nu, co po­zwo­li­ na odsłonięcie istniejącego Domu Polskiego i wykorzystanie w pełni walorów jego ar­chi­tektury. – Czekamy na nowe środki unijne, bo nie ukrywam, że koszty tej inwestycji mogą oscylować wokół 30-40 milionów złotych. Ale będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w naszym regionie – mówi Zbigniew Kubalańca.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting