Korona z Brzeziec jedną z najpiękniejszych w regionie

Wieniec z gm. Bierawa zajął trzecie miejsce podczas konkursu koron na dożynkach wojewódzkich.

W ostatnich tygodniach w wielu opolskich wsiach trwały prace związane z budową koron dożynkowych. Ubranie metalowego stelaża to zajęcie, które wymaga precyzji i czasu. U pań pracujących przy koronie z Brzeziec widać doświadczenie i zgranie, Przygotowany przez nie wieniec zajął trzecie miejsce w konkursie koron dożynkowych ziarnkowych, który zorganizowano w ramach wojewódzkich dożynek w Branicach.

Celem Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi. Wybór nie był prosty, każda z nich wyrażała zaangażowanie mieszkańców sołectwa.

W tym roku oceniane były korony dożynkowe i prace plastyczne z podziałem na trzy kategorie: „Korony dożynkowe kłosowo – ziarnkowe”, „Korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne” oraz „Debiut”. Nowa kategoria pn. „Debiut”, była skierowana do delegacji, które w latach 2011-2019 i 2021 nie uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych.
6z8 Oceny zgłoszonych prac oraz koron dokonała komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego pod przewodnictwem prof. Teresy Smolińskiej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting