Konkurs pt. „Z Opolskim ARiMR do jednej bramki gramy! Nagrody zdobywamy!” rozstrzygnięty!!

Konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa opolskiego pt. „Z Opolskim ARiMR do jednej bramki gramy! Nagrody zdobywamy!” został rozstrzygnięty.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Violetta Porowska Poseł na Sejm RP, a patronat merytoryczny Opolski Związek Piłki Nożnej.

„Jako agencja, oprócz naszych ustawowych działań, a więc udzielania dotacji i dopłat dla rolników, chcemy także aktywizować oraz integrować lokalne społeczności na terenach wiejskich i temu właśnie służą tego typu inicjatywy. Zaczęliśmy od Kół Gospodyń Wiejskich, był też konkurs dla dzieci i młodzieży, a dziś dedykujemy konkurs Ludowym Zespołom Sportowym.” – mówi Wojciech Komarzyński, dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Konkurs polegał na nakręceniu krótkiego filmu obrazującego działalność wiejskiego klubu sportowego, np. trening piłkarski, pokazowy mecz, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie, zachowania fair play na boisku, itp.

Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnego uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży wiejskiej oraz docenienie dzieci i młodzieży wiejskiej w zakresie pracy w gospodarstwach rolnych, jak również wskazanie ich związku z uzyskiwanym wsparciem z ARiMR.

Partnerzy konkursu: Grupa Azoty Kędzierzyn S. A., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Opolu, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Patronat medialny nad konkursem objęły:”Nowa Trybuna Opolska”, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „RADIO OPOLE” S. A., Radio DOXA, orazRadio PARK.

„Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom gratuluję wygranej. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Pani Poseł na Sejm RP Violetcie Porowskiej za patronat honorowy nad wydarzeniem oraz Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który udzielił konkursowi patronatu merytorycznego. Dziękuję także znakomitym partnerom konkursu oraz patronom medialnym” – dodaje Komarzyński.

Szczegóły na Fanpage’u Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Zapraszamy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting