Kędzierzyńscy emeryci dostaną teraz więcej

To najwyższa od wielu lat waloryzacja świadczeń. Jej powodem jest wysoka inflacja.

Ceny na sklepowych półkach dobijają emerytów. Do tego doszły podwyżki cen energii i ogrzewania. Dlatego rząd zdecydował się na rekordową waloryzację emerytur. Seniorzy od marca 2023 roku otrzymali świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł, a najniższa emerytura wzrośnie do 1588,44 zł. Oznacza to, że świadczenia emerytalne wzrosły o 13,8 procent.

– Ten dwuskładnikowy mechanizm waloryzacji jest korzystny szczególnie dla osób, które pobierają najniższe świadczenia, bo mają gwarancję, że otrzymają emeryturę bądź rentę o 250 zł wyższą. To rekordowo wysoka podwyżka. Zapewnienie odpowiednich warunków życia najstarszym Polakom to nasza powinność, z której każdego dnia się wywiązujemy. Dowodem na to jest nie tylko przyjęta przez Sejm historycznie wysoka waloryzacja świadczeń, ale także pozostałe – trwale już wpisane w politykę senioralną – elementy, chociażby wypłata trzynastych i czternastych emerytur. Tylko na te trzy narzędzia w latach 2019-2022 przeznaczyliśmy ponad 116 mld zł – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2023 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł z 1338,44 zł. Gwarancja kwoty nie niższej niż 250 zł dotyczyć będzie emerytów, którzy mają staż co najmniej 20 lat pracy – w przypadku kobiet i 25 lat – w przypadku mężczyzn, uprawniający do wypłaty emerytury w wysokości najniższej, gwarantowanej przez państwo.
Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się do 1191,33 zł z 1003,83 zł w 2022 roku.

Kwota waloryzacji w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniesie nie mniej niż 187,50 zł, a dla osób, które pobierają częściową emeryturę, waloryzacja nie będzie mogła być niższa niż 125 zł. Waloryzacja będzie także dotyczyć emerytur i rent rolników indywidulanych, służb mundurowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Obraz autorstwa shurkin_son na Freepik

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting