Jedynka – szkoła z tradycjami

PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu obchodzi jubileusz 120-lecia istnienia. Placówka bardzo pozytywnie wpisała się w historię miasta.

Powstanie szkoły wiąże się ściśle z rozwojem węzła kolejowego w Kędzierzynie i wiążącego się z tym wzrostu liczby mieszkańców, w tym dzieci w wieku szkolnym. W czerwcu 1901 roku podpisano akt kupna gruntu pod budowę nowej szkoły w pobliżu kościoła św. Mikołaja. Pod koniec 1902 roku rozpoczęły się prace budowlane, nadzorowane przez mistrza budowlanego Johanna Golenia z Raszowej. Mieszkańcy aktywnie wspierali budowę szkoły finansowo i poprzez pracę fizyczną. W 1904 roku nowy budynek został przekazany władzom szkolnym.

Po Świętach Wielkanocnych w 1904 roku w nowej szkole rozpoczęło naukę 350 uczniów. Każdy kolejny rok szkolny również zaczynał się po Wielkanocy. Do 1933 roku szkoła funkcjonowała jako Katolicka Szkoła Podstawowa w Kędzierzynie, oferując siedmiostopniowy program nauczania trwający osiem lat, z dwoma latami nauki w klasie pierwszej.

Od samego początku, szkoła była miejscem edukacji dla dzieci różnych wyznań – katolickich i ewangelickich. Jednakże początek XX wieku nie sprzyjał integracji między nimi – katolicy i ewangelicy korzystali z osobnych wejść do szkoły i mieli różne godziny przerw. Do końca lat 30. XX wieku zajęcia rozpoczynały się modlitwą, co później zależało od decyzji nauczyciela.

Podczas II wojny światowej szkoła funkcjonowała, jednak w styczniu 1945 roku, w obliczu zbliżającej się ofensywy Armii Czerwonej, władze powiatu kędzierzyńskiego zdecydowały o ewakuacji ludności. Zajęcia przerwano w połowie stycznia, a budynek szkoły został wykorzystany jako szpital wojskowy dla żołnierzy radzieckich. W kwietniu 1945 roku, po przejęciu budynku przez administrację polską i grupę pedagogów z Katowic, zorganizowano nauczanie w nowej, polskiej szkole. 1 września 1945 roku uczniowie rozpoczęli rok szkolny w nowej rzeczywistości.

Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Józef Krupa. Szkoła zapisała wtedy stu uczniów. W pierwszym okresie funkcjonowania najważniejszym zadaniem było nauczanie języka polskiego oraz zapoznanie dzieci z polską kulturą. Organizowano kursy języka polskiego dla dorosłych oraz kursy dokształcające dla osób, które nie potrafiły czytać i pisać. Był to trudny czas, ponieważ wiele dzieci straciło rodziców lub musiało opiekować się młodszym rodzeństwem, a starsze dzieci często musiały pracować, aby utrzymać rodzinę. W Kędzierzynie mieszkali razem Niemcy, Ślązacy i Polacy, co dodatkowo komplikowało proces integracji. Dużą rolę w integracji społeczności szkolnej odgrywały szkolne wycieczki.

Szkoła dbała o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, którzy często byli niedożywieni i chorowali. Dzięki funduszom zakupiono mleko w proszku, tran, mąkę, tłuszcz oraz odzież i obuwie. Dzieci były w szkole dożywiane i leczone, a nauczyciele okazywali im troskę i zrozumienie, starając się przywrócić im utracone dzieciństwo.

Od lipca 1945 roku działała w szkole biblioteka, prowadzona przez panią Emilię Mianowską. Od początku istnienia szkoły po wojnie funkcjonował także Związek Harcerstwa Polskiego, który angażował się w życie szkoły oraz organizację uroczystości. W 1945 roku założono Chór Szkolny, który osiągał sukcesy w konkursach piosenki.

W 1951 roku otwarto świetlicę szkolną, która zapewniała opiekę po lekcjach około 80 uczniom i stanowiła ważne ogniwo pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Obecnie szkoła otwiera swoje drzwi co poniedziałek, by powitać dzieci w nowym tygodniu nauki i zabawy. Mimo niewielkich rozmiarów jest idealnym miejscem do spokojnego rozwoju każdego dziecka. – Tworzymy zróżnicowaną kulturowo społeczność ludzi otwartych, życzliwych i ciekawych świata. Nasza placówka jest silna tradycją, a jednocześnie nowoczesna. Wykwalifikowani nauczyciele zapewniają edukację na wysokim poziomie, budując solidne podstawy dla przyszłości uczniów. Atmosfera szkoły sprzyja bliskim relacjom, znamy tutaj imię każdej osoby – nikt w Jedynce nie jest anonimowy – zapewniają nauczyciele.

Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego, a od klasy siódmej dodatkowego języka obcego – niemieckiego. Oferujemy również naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości już od klasy pierwszej.

– Stawiamy na harmonijny rozwój naszych uczniów, oferując szeroką pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego oraz logopedy. Większość nauczycieli jest przygotowana do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W szkole działa również Rzecznik Praw Ucznia – podkreślają pedagodzy.

W związku z jubileuszem w piątek 24 maja o godz.10:00 w pobliskim kościele pod wezwaniem św. Mikołaja odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu uroczystości przeniosą się do szkoły. Będzie m.in. uroczysta gala, odsłonięcie koziołka oraz spotkanie przy śląskim stole.

Nauczyciele, dyrekcja, uczniowie i rodzice, przygotowali też festyn, który zaplanowany jest na sobotę 25 maja od godz. 10:00 do 14:00 na terenie szkoły przy ul. Kościelnej 19.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting