Jak pomóc dzieciom, które zostały bez rodziców. VIDEO

W Starostwie Powiatowym spotyka się specjalny zespół, którego zadaniem jest wypracowanie nowych standardów rodzicielstwa zastępczego dla całej Polski.

W Kędzierzynie-Koźlu realizowany jest program pod nazwą “Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego”. Grupy robocze pracują nad formą wsparcia dla rodziny zastępczych, zastanawiają się jak pomagać im za pomocą wolontariatu.

– W Kędzierzynie-Koźlu mamy dobre doświadczenia w tym zakresie – mówi Gerard Wilczek ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”.

Tygodnik 7DNI był na jednym z posiedzeń takiej grupy, które odbywają się w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. Specjaliści (pedagodzy, psychologowie, doświadczeni rodzice zastępczy) rozmawiali o wytyczaniu nowych standardów opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą przebywać z rodzicami biologicznymi. – Potrzebna jest ogólnopolska kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego – przekonuje Gerard Wilczek.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski jest wzorem dla innych samorządów w kraju, jak pozyskiwać rodziny zastępcze. Od kilku tygodni – Po wszystkim wydamy raport końcowy, który zostanie ogłoszony na ogólnopolskim forum, posłuży innym do tego, jak w skuteczny sposób pozyskiwać rodziny zastępcze, a warto podkreślić, że jest to problem całej Polski – podsumowuje Gerard Wilczek .

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting