Grupa Azoty ZAK S.A. z listem intencyjnym dotyczącym odtworzenia transportu w obszarze żeglugi śródlądowej

Podczas XXVIII Spotkań Biznesu w Ostrawie – corocznego wydarzenia dla uczestników z Polski, Czech i Słowacji – podpisano list intencyjny pomiędzy Grupą Azoty ZAK a spółką Trans International Logistic Centrum, dotyczący realizacji projektów logistycznych i odtworzenia transportu w obszarze żeglugi śródlądowej. Tym samym zapowiedziano powstanie terminala intermodalnego na terenie kędzierzyńskich zakładów, a także odtworzenie żeglugi śródlądowej na Kanale Kędzierzyńskim i Gliwickim w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W programie wydarzenia znalazła się również prezentacja przedstawiciela kędzierzyńskiej spółki, poświęcona Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej oraz infrastruktura, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego i wodnego, były głównymi zagadnieniami omawianymi w Ostrawie. W drugim bloku tematycznym znalazła się prezentacja pn. „Odrzańska Droga Wodna”, której autorem był dr hab. Bolesław Goranczewski, członek zarządu Grupy Azoty ZAK odpowiedzialny za obszar logistyki.

Podczas wystąpienia członek zarządu spółki przedstawił historię i obecny stan zakładowej oraz regionalnej infrastruktury portowej. Omówione zostały także inwestycje prowadzone przez PGW Wody Polskie, m.in. w nowe jednostki pływające, stanowiące bazę do dalszego rozwoju całej branży. Podkreślono także wpływ sytuacji geopolitycznej – wojny na terenie Ukrainy – na obszar logistyki.

W obecnych realiach szczególnie dostrzega się znaczenie reaktywacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Odbudowa zaniedbanych przez dziesięciolecia sektorów, czy branż to także jeden z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa Azoty jest predestynowana do przywrócenia funkcji gospodarczej Odry ze względu na lokalizację dwóch kluczowych spółek Grupy wzdłuż jej biegu, tj. Kędzierzyn i Police. Te działania wpisują się w kluczowy projekt strategii Grupy Azoty do 2030 roku, czyli „Zielone Azoty”, a co jest z tym związane – w ideę zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu, stanowiącego składową zielonej logistyki. Jestem przekonany, że podpisany list intencyjny będzie istotnym krokiem w kierunku przywrócenia odpowiedniego znaczenia gospodarczego Odrze – podkreślał dr hab. Bolesław Goranczewski.

Członek zarządu Grupy Azoty ZAK nakreślił plany działań spółki do realizacji w bliskiej perspektywie. Są wśród nich: uruchomienie regularnych transportów rzeką na odcinku Kędzierzyn Port Azoty – Wrocław, budowa terminala kontenerowego, a także rozszerzenie pola działania z innymi podmiotami w celu potencjalnej przyszłej współpracy w ramach dywersyfikacji i rozszerzenia działalności, również o usługi transportu intermodalnego.

Inicjatorem i organizatorem Spotkań Biznesu jest Czesko-Polska Izba Handlowa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting