Dziś nad Kędzierzynem-Koźle może przejść wielka burza

Ostrze­ga przed insty­tut mete­oro­lo­gii. Co z zaba­wą na Dniach Mia­sta?

Dziś po połu­dniu rusza­ją Dni Mia­sta. Na zamknię­tej dla ruchu alei Jana Paw­ła II odbę­dą się kon­cer­ty, o 21.00 wystą­pi Mar­ga­ret.

Tym­cza­sem Insty­tut Mete­oro­lo­gii i Gospo­dar­ki Wod­nej ostrze­ga przed burza­mi i gra­dem na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la i innych powia­tów na Opolsz­czyź­nie. Ostrze­że­nie doty­czy cza­su od godi­zny 13.00 w pią­tek do 2.00 w nocy sobo­tę.

Eks­per­ci oce­nia­ją, że może spaść do 40mm desz­czu, a wiatr może wiać z pręd­ko­ścią 80km/h.

Wybie­ra­jąc się na Dni Mia­sta war­to wziąć to pod uwa­gę i zabrać ze sobą para­so­le.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting