Danuta Gmyrek mianowana wojewódzkim konsultantem pediatrii

Ordynator oddziału dziecięcego kozielskiego szpitala będzie się teraz zajmowała analizą dostępności świadczeń zdrowotnych i kontrolą podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie dzieci.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. To bardzo ważna funkcja w regionalnym systemie zdrowia. Konsultanci wojewódzcy między innymi wydają opinie dotyczące jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy pielęgniarek, położnych. A także wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych o sprawdzenie, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny należycie pełnią swoje obowiązki. Ponadto na wniosek wojewody wydają opinie, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Wojewoda opolski powołał we wtorek na pięcioletnią kadencję nowych konsultantów wojewódzkich w dziedzinach gastroenterologii dziecięcej oraz pediatrii. Nominacje odebrały dr hab. n. med. Agata Chobot – specjalista w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz dr n. med. Danuta Gmyrek – specjalista w dziedzinie pediatrii.

Dr Danuta Gmyrek jest pediatrą z 30-letnim stażem. Od ponad 20 lat pracuje jako ordynator oddziału dziecięcego w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting