Część miasta trzeba po prostu odbudować

Ruszyły konsultacje w sprawie rewitalizacji Kędzierzyna-Koźle.

Nasze miasto co do zasady jest zadbane, ale nie brak u nas kamienic, czy nawet całych kompleksów, które niszczą wizerunek Kędzierzyna-Koźla. Takie miejsca mają zostać poddane rewitalizacji, czyli – mówiąc wprost – przebudowane wraz z odzyskaniem dawnej funkcjonalności.

– Miasto jest w trakcie wyznaczania obszarów Kędzierzyna-Koźla, które zostaną objęte programem rewitalizacji – przekazał Piotr Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. – W dokładnym ustaleniu ich granic pomogą sami mieszkańcy. Ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie. Swoje sugestie można zgłaszać elektronicznie, a w planach są także otwarte spotkania.

Eksperci wzięli pod lupę cały obszar Kędzierzyna-Koźla. W ostatnich miesiącach prowadzone były badania dotyczące sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Wyniki intensywnej pracy specjalistów zostały zawarte w „Diagnozie delimitacyjnej”.

Materiał ten posłużył do wyznaczenia obszarów, które potrzebują działań rewitalizacyjnych w pierwszej kolejności. Wśród nich znalazły się Stare Miasto, część Kłodnicy, Pogorzelca oraz fragment Śródmieścia, jak również teren po byłych koszarach wojskowych w Koźlu.

Projekt uchwały, która pozwoli zainicjować proces rewitalizacji, wraz z niezbędnymi załącznikami został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w specjalnej zakładce na stronie internetowej miasta. Po zapoznaniu się z tymi materiałami zachęcamy mieszkańców do podzielenia się własną opinią na ich temat. Można to zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim za pomocą „Formularza uwag i opinii, przesłanego na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl lub na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub złożonego bezpośrednio w Kancelaria Ogólnej magistratu.

Inny sposób to wzięcie udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędą się 11 października o godz. 17.00 w Siedzibie Rady Osiedla Kłodnica lub 12 października o godz. 17: 30 w Dom Kultury „Chemik”

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do 30 dni od ich zakończenia. Urząd miasta zachęca do wzięcia udziału w inicjatywie wszystkich dorosłych mieszkańców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting