Będzie nowy zbiornik przeciwpowodziowy i wały w Kędzierzynie

Wody Polskie przedstawiły listę inwestycji na najbliższe lata. W planach ujęto także powiat kędzierzyńsko-kozielski.

Chodzi o zbiornik w Kotlarni, wały przy oczyszczalni ścieków na Pogorzelcu, a także przy Lasakach. Te inwestycje zostały wymienione podczas konferencji, na której poinformowano o konsultacjach działań przeciwpowodziowych dla regionów wodnych: Górnej Odry i Małej Wisły. Blisko 60 zadań przewidzianych obecnie do realizacji na terenie woj. śląskiego i opolskiego ma na celu głównie rozbudowę, remonty i modernizacje istniejącej infrastruktury.

I tak w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim planowana jest przede wszystkim budowa nowego wału przy oczyszczalni ścieków. Jak informują Wody Polskie, szacowany koszt to 15 milionów złotych. Planowane są także budowy obwałowań od Dziergowic do Kędzierzyna-Koźla czy od Lasaków do miejscowości Poborszów. W tym dwóch przypadkach kosztów nie podano.

Najciekawszym projektem ma być jednak budowa zbiornika Kotlarnia. Co prawda temat nie jest nowy, bo takie plany istniały już kilkanaście lat temu, ale Wody Polskie przekonują, że tym razem inwestycja będzie realizowana. Zbiornik ma mieć powierzchnię 850 hektarów a lustro wody ma wypełnić wyrobisko kopalni Kotlarnia. Jego budowa pochłonie około 100 milionów złotych.

Będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, ale również rekreacyjną. O tym, że zbiorniki są jednymi z najlepszych sposobów na zabezpieczenie przed wielką wodą mówił podczas konferencji Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

– Uruchomiony w czasie październikowego wezbrania zbiornik Racibórz Dolny przechwycił falę powodziową na Odrze, chroniąc przed zalaniem tereny położone poniżej, począwszy od Raciborza przez Opole, na Wrocławiu kończąc. Przy okazji okazało się, że natura pisze własne scenariusze, które w połączeniu z dynamicznie następującymi zmianami klimatycznymi dowiodły zasadności korekty przyjętych założeń co do wielkości przepływu, przy którym uruchamiamy suchy na co dzień zbiornik. Zarówno tę inwestycję, jak i mniejsze zadania, ważne dla lokalnych społeczności, przewidziane w obecnie konsultowanych planach, zaplanowaliśmy, by kompleksowo ograniczać transfer ryzyka powodzi – wyjaśnił Mirosław Kurz.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting